پایگاه‌های دفاتر استانی جنبش عدالتخواه دانشجویی
آخرین مطالب
پناهیان:خودم را عضو جنبش عدالتخواه می‌دانم/ به هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی اعتقاد ندارم
پول مردم باید از جیب مفسدان اقتصادی پرداخت شود/آیا زمان آن نرسیده که فاصله نجومی خود از مردم و ولی‌نعمتان انقلاب را کم کنیم
صادق شهبازی: آمریکا با برجام در پی نفوذ اقتصادی و نظامی در ایران است
گزارش تصویری اولین روز نشست سراسری اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
وحید جلیلی: امروز مانند سال۸۸ جمهوریت را هدف گرفته اند
ابوالقاسم طالبی در نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی:هیچ‌کس نمی‌تواند برای انقلاب قیافه بگیرد/پای اعتقادات باید ایستاد و حتی شهید شد
حجه السلام محمدیان در نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی: عدالتخواهی هزینه دارد/ بسیاری از مدیران عدالتخواهی شما را برنمی‌تابند
دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی: مانیفست جنبش عدالتخواه دانشجویی مبارزه با استحاله و براندازی درونی است
برنامه کامل ۲۹مین نشست سراسری جنبش عدالت خواه دانشجویی – نشست شهید پیچک –
افتتاحیه بیست و نهمین نشست سراسری اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
۱۴ شهر ۱۳۹۴

برنامه کامل ۲۹مین نشست سراسری جنبش عدالت خواه دانشجویی – نشست شهید پیچک –

کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی و تولید در شبکه اردی‌بهشت