پایگاه‌های دفاتر استانی جنبش عدالتخواه دانشجویی
۸ مرد ۱۳۹۴

نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به خواص جامعه؛

سکوت در مقابل فاجعه (برجام) جایز نیست

کنون که روز واقعه است ، حضور در کارزار هزینه دادن ارزش دارد وگرنه فردای عاشورا که میدان از تیر و شمشیر خالی شد ،یک شبانه روز هم که در فرات شنا کنی کسی کاری به کارت ندارد .
جنبش عدالتخواه دانشجویی در این شرایط حساس که تیغ خطر، عزت و استقلال کشور را تهدید میکند ، شما را دعوت به نقش آفرینی و حضور جدی در عرصه دفاع از انقلاب دعوت میکند که چشم بستن و سکوت در مقابل فاجعه ی (برجام) جایز نیست.
امروز یک روز تاریخی است!
بسم الله…

کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی و تولید در شبکه اردی‌بهشت