رفتن به بالا
  • دوشنبه - 1 دی 1394 - 02:01
  • کد خبر : ۱۶۴۲۴
  • مشاهده :  95 بازدید
  • چاپ خبر : چه کسی پاسخگوی تعطیلی کارخانه قند فسا است؟

چه کسی پاسخگوی تعطیلی کارخانه قند فسا است؟

رهبر معظم انقلاب طی سخنان خود بارها و بارها به اشتغال زایی برای جوانان و جلوگیری از واردات بی رویه محصولاتی که جوانان با توجه به وجود امکانات خود قادر به تولید آن هستند،تاکید کرده اند.توصیه ی ایشان اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور می باشد که با عدم تامین شکر خام کار خانه ی قند و با تعطیلی آن سخنان رهبر انقلاب نقض می شود.چه

به گزارش عدالتخواهی؛
به گزارش عدالتخواهی دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فسا با شنیدن خبر تاسف بار تعطیلی کار خانه ی قند شهرستان فسا خواهان پاسخ به پرسش های پیش آمده هستند.
سوال به وجود آمده از مسولین این است که چرا تدبیر شما آنگونه نبوده است که اکنون منجر به تعطیلی کار خانه ی قند فسا و ترویج بیکاری عده ای از جوانان این شهر شود؟با وجود این که شهرستان فساهیچ گونه ظرفیتی برای اشتغال زایی جوانان نداردو با توجه به این که هزینه ی هنگفتی بابت احداث این کارخانه صرف شده است چرا سرنوشت آن باید به تعطیلی کشیده شود؟
رهبر معظم انقلاب طی سخنان خود بارها و بارها به اشتغال زایی برای جوانان و جلوگیری از واردات بی رویه محصولاتی که جوانان با توجه به وجود امکانات خود قادر به تولید آن هستند،تاکید کرده اند.توصیه ی ایشان اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور می باشد که با عدم تامین شکر خام کار خانه ی قند و با تعطیلی آن سخنان رهبر انقلاب نقض می شود.
وسوال ی که مطرح شدن آن باز هم حائز اهمیت است ،این که چرا تدبیر مسولین به گونه ای نبوده که کار به جایی رسیده که دانشجویان و مردم حق خود را از مسولین مطالبه کنند؟
کارگران کارخانه ی قندفساکه یکی ازقدیمی ترین واز معدودکارخانه های فسا است درحالی به استقبال یلدامی روندکه اخرین روزکاری خودراگذراندند.حال جنبش عدالت خواه دانشجویان دانشگاه فساوظیفه خود دانسته تاحق این کارگران راازمسئولین مطالبه کند.
کارخانه قندفساکه وابسته به وزارت دفاع وزیرنظرشرکت پانیزپای تهران است۳۵۰نفرکارگرفصلی داردکه تنها ۴۰ روز از اغاز به کارشان می گذرد.اماسوال این است چرا این کارخانه که جزتنهاشریان های حیاتی برای کارگران شهرستان فسااست تنهاباید۸۰۰۰تن سهمیه ی شکرخام داشته باشد تافقط بتواند۴۰روزاز۶ماه دوم سال رافعالیت کند؟؟چرامسئولین فرمانداری ونماینده ی ولی فقیه درشهرستان تنهاپاسخی که به کارگران ومطالبه گران می دهندعدم وجودموادخام اولیه است؟؟چرادرصورتی که کارخانه ای همچون کارخانه ی قندفساروبه تعطیلی می رودو واردات شکرممنوع شده؟؟درحالی که ظرفیت تولیدچغندردرکشورکافی نیست؟؟
حال سوال این است پاسخگوی این۳۵۰کارگر ونگاه نگران آن هابرای فصل سرما برای تامین هزینه های جاری زندگی آن هاچه کسی است؟؟حال انکه به هیچ کدام ازکارگران ازکارگران فصلی بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد،نهادپاسخگوکیست؟؟پاسخ مطالبه گری دانشجویان عدالت خواه وکارگران محتاج راچه کسانی بایدبدهند؟؟؟
لینک کوتاه:    
http://edalatkhahi.ir/?p=16424

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه