رفتن به بالا

تارنمای اطلاع رسانی جنبش عدالتخواه دانشجویی

شنبه - 1 مرداد 1395   ۷ رجب ۱۴۳۹

تجمع دانشجویان در حمایت از مردم کشمیر همزمان بعد از نماز جمعه