رفتن به بالا

تارنمای اطلاع رسانی جنبش عدالتخواه دانشجویی

پنجشنبه - 16 آذر 1396   ۲۳ ربيع أول ۱۴۳۹

دیدار اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با استاد حاج حیدر رحیم پور ازغدی// 16 آذرماه 1396