رفتن به بالا

  • یادداشت// علیرضا فقیر

    پیمان پاریس، پازلی جهت هضم و استحاله جمهوری اسلامی

    به گزارش عدالتخواهی؛ دولت در اقدامی شتاب زده «توافق‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس» را تصویب کرد و به مجلس ارائه داد ، مجلس نیز با عجله(20دقیقه) آنرا تصویب و به شورای نگهبان فرستاد، اما خوشبختانه شورای نگهبان آنرا تایید نکرد تا موضوع تصویب پیوستن به توافق نامه پاریس مجددا در مجلس مطرح گردد. هدف از این توافق‌نامه ایجاد مجموعه‌ای از تعهدات برای کشورها است تا ملزم به ...