پيام به مناسبت دومين همايش جنبش دانشجويى‏

امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل كشور مسئله‏ى عدالت است. بايد هر پديده‏ى ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سؤال قرار گيرد. بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحيم‏ جوانان و دانشجويان عزيز در اين گردهمائى دانشجوئى مجموعه‏هاى متعددى از دانشجويان شركت كرده‏اند. اين نقطه‏ى روشن ديگرى‏ست كه جذابيت طبيعى گردهمائى‏هاى دانشجوئى را مضاعف مى‏سازد. دانشجوى متعهد و آگاه از […]

امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل كشور مسئله‏ى عدالت است.
بايد هر پديده‏ى ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سؤال قرار گيرد.


بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحيم‏
جوانان و دانشجويان عزيز
در اين گردهمائى دانشجوئى مجموعه‏هاى متعددى از دانشجويان شركت كرده‏اند. اين نقطه‏ى روشن ديگرى‏ست كه جذابيت طبيعى گردهمائى‏هاى دانشجوئى را مضاعف مى‏سازد.
دانشجوى متعهد و آگاه از پيش از انقلاب تا كنون همواره در جستجوى مهمترين مسائل جارى كشور بوده است. او با انگيزه‏ى آگاهى و نشاطى كه لازمه‏ى محيطهاى دانشجوئى‏ست، در پى آن است كه آرمانهاى والا و تعهدآور خود را در پيگيرى اين گونه مسائل جستجو كند و در راه آن گام نهد. اين نيز خصوصيت طبيعى ديگرى براى محيطهاى دانشجوئى‏ست .
امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل كشور مسئله‏ى عدالت است. دانشجوى جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهاى مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعى و پر كردن شكافهاى طبقاتى به چشم يك آرزوى بزرگ و بى‏بديل مى‏نگرد.
اين احساس و انگيزه در دانشجو پر ارج و مبارك است. و مى‏تواند پايه‏ى قضاوتها و برنامه‏هاى عملى او براى حال و آينده باشد. اگر عدالت – عدالت واقعى و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت – آرزو و آرمان و هدف برنامه‏ريزى‏هاست، پس بايد هر پديده‏ى ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سؤال قرار گيرد .
مسابقه‏ى رفاه ميان مسئولان، بى‏اعتنائى به گسترش شكاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامه‏ريزان، ثروت‏هاى سر برآورده در دستانى كه تا چندى پيش تهى بودند، هزينه كردن اموال عمومى در اقدامهاى بدون اولويت، و به طريق اولى در كارهاى صرفاً تشريفاتى، ميدان دادن به عناصرى كه زرنگى و پرروئى آنان همه‏ى گلوگاههاى اقتصادى را به روى آنان مى‏گشايد، و خلاصه پديده‏ى بسيار خطرناك انبوه شدنِ ثروت در دست كسانى كه آمادگى دارند آنرا هزينه‏ى كسب قدرت سياسى كنند. و البته با تكيه بر آن قدرت سياسى اضعاف آنچه را كه هزينه كرده‏اند گرد مى‏آورند.
اينها و امثال آن نقطه‏هاى استفهام برانگيزى‏ست كه هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مى‏يابد و از كسانى كه مظنون به چنين تخلفاتى شناخته مى‏شوند پاسخ مى‏طلبد. و همچنين در كنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائى عملكرد قاطعانه براى ريشه‏كن كردن اين فسادها را مطالبه مى‏كند.
امروز اين مهمترين و مطرح‏ترين مسئله‏ى كشور ماست و نسل جوان دانشجوى متعهد و مؤمن نمى‏تواند نسبت به آن بى‏تفاوت بماند.
توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم
والسلام عليكم و رحمةاللَّه – سيد على خامنه‏اى – 6/08/1381