«سوره» شهید شد و شهید زنده است

بيانيه ي بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور در اعتراض به تعطيلي ماهنامه ي سوره

سوره» باید تعطیل می شد چرا که پرچمدار مبارزه با اسلام تکلیف زدا و خاموش پرور بود …


بيانيه ي بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور در اعتراض به تعطيلي ماهنامه ي سوره
بسمه تعالي
استواری پایه های اسلام ناب محمدی را چگونه می توان تصور کرد با وجود موریانه هایی که بر گِرد آن خانه بنا کرده اند و پرچمدارِ طرفداری از اسلامی شده اند که آرامششان را بر هم نزند و چرتشان را پاره نکند.
«سوره» باید تعطیل می شد چرا که پرچمدار مبارزه با اسلام تکلیف زدا و خاموش پرور بود. چرا که در شیپور عدالتخواهی دمیده بود و خفتگان را بیدار می کرد و حق طلبان را به میدان مبارزه با خوارج زمان فرا می خواند و این بیدارسازی برای عده ای گران تمام می شد. «سوره» آیات شیطانی نداشت والا تعطیل نمیشد. سوره می توانست عزیز همه باشد. می توانست نازنین باشد ولی باید دست از صحیفه ی امام(ره) بر می داشت. باید می پذیرفت که سخنان امام(ره) در صحیفه فقط به درد صفحه ی اول کتابهای درسی می خورد.
باید امام را فراموش می کرد و همچنین کلام او را که می گفت:«هنری زیبا و پاک است که نابود کننده ی اسلام آمریکایی باشد.»
باید قرآن را از یاد می برد، باید نام آوینی و هنر متعهد را بر زبان نمی آورد. باید به کوفیان می پیوست و علی زمان را در میدا کار زار تنها می گذاشت. نباید سنگ اسلام ناب محمّدی را به سینه می زد و برای پیاده کردن آن حرفی از نهج البلاغه به میان می آورد. باید اسلام آمریکایی قانعش میکرد.
باید با آرمانگرایی و پرسشگری خداحافظی می¬کرد و عَلَم قیام در مقابل انحرافات را بر زمین می گذاشت و اعتقاد پیدا می کرد که جنگ تمام شده است. مطمئنا چنین سوره ای هیچگاه به تندروی و غیر علمی بودن محکوم نمی شد و هیچگاه جناب آقای بنیانیان و سازمان متبوعشان (سازمان تبلیغات اسلامی که روزگاری در کار تجارت سیگار بود!!!) چنین سوره ای را به سوء استفاده از مقدسات متهم نمی کردند.
شاید نقد علمی از منظر آقایان نقدی است که زراندوزان حیله گر، قدرتمندان بازیگر و مقدس نمایان بی هنر را نرنجاند. اگر نقد علمی این است، سوره باید تعطیل و کلام رهبری باید حذف می شد. چرا که بیان عدم ساده زیستی و تجمّل گرایی مسئولین به زعم خیلی از آقایان نقد غیر علمی و سوء استفاده از مقدسات است.
و امّا حرف آخر؛
آقایان!
سوره شهید شد و شهید زنده¬است.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور سبزوار