بار ديگر هيمنه‌ي نيروهاي استکبار شکست

بيانيه برخي تشکل‌هاي دانشجويي درمورد دستگيري متجاوزين

متجاوزان آمريکايي و انگليسي دفعات متعدد به آب‌هاي کشور تجاوز کرده‌اند و قصد اخلال در امنيت کشور داشته‌اند و در موارد مشابه اقدام به جاسوسي نيز نموده‌اند. لذا متجاوزان بايد سريعا به مراجع قضايي تحويل شده و محاکمه شوند.


متجاوزان آمريکايي و انگليسي دفعات متعدد به آب‌هاي کشور تجاوز کرده‌اند و قصد اخلال در امنيت کشور داشته‌اند و در موارد مشابه اقدام به جاسوسي نيز نموده‌اند. لذا متجاوزان بايد سريعا به مراجع قضايي تحويل شده و محاکمه شوند. هرگونه گفت‌وگو در مورد آزادسازي آن‌ها پس از محاکمه و اجراي حکم صورت بپذيرد.
بار ديگر رژيم سفاک انگليس اقدام به تجاوز به حريم آبي ايران نمود و تلاش کرد تا حريم آب‌هاي جمهوري اسلامي را ناامن کند. اين بار غيورمردان مرزبان اقدام به مرزباني از حريم کشور کرده و متجاوزين را دستگير نمودند. بار ديگر هيمنه‌ي نيروهاي استکبار شکست و به تمام جهان ثابت شد تبليغات شکست ناپذيري نيروهاي اشغال گران طبل تو خالي‌اي بيش نيست.
اين واقعه در زماني رخ مي‌دهد که چند ماه است ديپلمات‌هاي ايراني در اربيل و معاون سابق وزارت دفاع در ترکيه به دست نيروهاي نظامي و امنيتي اشغال‌گران ربوده شده‌اند و از سوي آمريکا و انگليس و فرانسه قصد شيطنت در پرونده‌ي هسته‌يي صلح‌آميز کشور دارند.
اما عمل دلاورانه‌ي مرزبانان بار ديگر نشان داد که انقلاب تسليم فشارهاي جهاني نمي‌شود.
لذا جنبش دانشجويي انقلاب اسلامي صريحا از مسوولان مي‌خواهد:
1- متجاوزان آمريکايي و انگليسي دفعات متعدد به آب‌هاي کشور تجاوز کرده‌اند و قصد اخلال در امنيت کشور داشته‌اند و در موارد مشابه اقدام به جاسوسي نيز نموده‌اند. لذا متجاوزان بايد سريعا به مراجع قضايي تحويل شده و محاکمه شوند.
2- هرگونه گفت‌وگو در مورد آزادسازي آن‌ها پس از محاکمه و اجراي حکم صورت بپذيرد.
3- هرگونه گفت‌وگو و مذاکره در مورد آزادسازي آن‌ها بايد منوط به تحقق اين سه شرط باشد:
الف) آزادي ديپلمات‌هاي اسير شده در اربيل، ب) آزادسازي معاون سابق وزارت دفاع، ج) خارج شدن پيش نويس قطعنامه از دستور کار شوراي امنيت
طبيعي است جنبش دانشجويي انقلاب اسلامي ، صريحا اين خواسته‌ها پيگيري مي‌نمايد و اقدام بعدي خود را پي خواهد گرفت.
بسيج دانشجويي دانشکده داروسازي دانشگاه تهران
بسيج دانشجويي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران
بسيج دانشجويي دانشکده فني دانشگاه تهران
مجمع دانشجويان حزب الله دانشگاه علم و صنعت ايران
بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران