جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی- وحید جلیلی

جزوات :


جزوه جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي، سخنان «وحيد جليلي» سردبير فعلي نشريه سوره در يکي از مساجد مشهد است. اين جزوه تاکنون چندين بار توسط مجموعه هاي مختلف به چاپ رسيده است.
تشکلهاي فرهنگي مي توانند اين جزوه آماده را به نام خود چاپ و توزيع کنند.
دریافت فایل