مستند شکست هيمنه را پخش کنید

جمعی از تشکلها در نامه ای به مهندس ضرغامی

اين دستگاه، دستگاهي بايد باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند و تمام را مبارز بار بياورد. تمام اين ها را مستقل بار بياورد. آزاد بار بياورد. آزاد منش بار بياورد و از غرب زدگي بيرون بياورد، و استقلال به مردم بدهد.»


جناب اقاي ضرغامي
مدير محترم صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
نظر به تجاوات متعدد اشغال گران آمريکايي و انگليسي به آب و خاک کشور، به ويژه مرزهاي آبي جنوب کشور و هم چنين شيطنت آمريکا و انگليس در مسير پرونده ي هسته اي، لزوم پرده برداري از شکست هاي مفتضحانه ي آن ها در مقابل انقلاب به شدت احساس مي شود.
در روزهاي گذشته مرزبانان دلاور کشور با دستگيري 15 متجاوز انگليسي بار ديگر هيمنه ي دروغين ابرقدرت ها را شکستند. و اين قضيه چند بار ديگر نيز تکرار شده است. که 3 سال قبل يکي از آن ها به وسيله ي هنرمند متعهد سهيل کريمي در قالب مستند شکست هيمنه به تصوير کشيده شد. در زمان دولت وقت و با فشار وزارت خارجه انگلیس، از پخش اين مستند در صدا و سيما جلوگيري شد. امروز با تغيير شرايط، لزوم بازگويي حقايق براي مردم و شکستن هيمنه ي پوشالي استکبار واضح و مبرهن است که به تعبير امام راحل درباره ي صدا و سيما «اين دستگاه، دستگاهي بايد باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند و تمام را مبارز بار بياورد. تمام اين ها را مستقل بار بياورد. آزاد بار بياورد. آزاد منش بار بياورد و از غرب زدگي بيرون بياورد، و استقلال به مردم بدهد.»
لذا از شما درخواست مي شود به وظيفه ي ديني و انقلابي خود عمل کرده، مقدمات پخش آن را در اولين فرصت فراهم آوريد.
والسلام علي من اتبع الهدي
بسيج دانشجويي دانشکده فنی دانشگاه تهران
بسيج دانشجويي دانشکده پزشکي دانشگاه تهران
بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
بسيج دانشجويي دانشکده داروسازي دانشگاه تهران
مجمع دانشجويان حزب الله دانشگاه علم و صنعت ايران
تشکل دانشجويي آرمان دانشگاه صنعتي اصفهان
جنبش عدالت خواهي دانشگاه صنعتي شريف
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ازاد مراغه