بسیج و رسالت دانشجوی بسیج

جزوات :


این جزوه سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی در سالروز تشکیل بسیج در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. در این جزوه پیرامون رسالت بسیج و دانشجوی بسیجی مطالبی طرح شده است.
دریافت فایل