تشکیلات اسلامی

جزوات


جزوه تشکیلات اسلامی با بهره گیری از اندیشه شهید بهشتی نوشته شده است و در آن برخی از اصول کار تشکیلاتی و آسیبهای آن طرح شده است. مطالعه این جزوه را به همه فعالان دانشجویی توصیه می نماییم.
دریافت فایل