جنگی که بود ، جنگی که هست

جزوات :


این جزوه یکی از سرمقاله های دور چهارم ماهنامه سوره به قلم آقای وحید جلیلی می باشد.
دریافت فایل