امضای منشور جنبش دانشجويي ايران اسلامي و اعلام کلیات آن

در جوار حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام انجام شد :

جنبش دانشجويان ايران اسلامي در مسير پيگيري اهداف انقلاب خود را ملزم به حفظ استقلال از جريانات فكري، گروه‌ها و احزاب سياسي خارج از دانشگاه دانسته و پايبندي به روحيه‌ي آرمانگرايي و مطالبه‌ي عدالت در تمام ابعاد از مسوولان نظام را در صدر وظايف خود مي‌دانند.


كليات اولين منشور جنبش دانشجويي ايران اسلامي توسط 8 تشكل دانشجويي كشور ظهر شنبه – 25 فروردين ماه در جوار حرم امام رضا (ع) و با حضور رييس و معاون سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، قرائت شد و به تأييد و امضاي اين تشكل‌ها رسيد.
در اين مراسم كه نمايندگان 8 تشكل دانشجويي، بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور، اتحاديه‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور، دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز)، جنبش عدالتخواه دانشجويي، مجمع صنفي نشريات دانشجويي سراسر كشور، اتحاديه‌ي تشكل‌هاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (اتحاديه‌ي اول)، سازمان اسلامي دانشجويان ايران (سادا) و مجمع تشكل‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (اتحاديه‌ي سوم) حضور داشتند اولين منشور جنبش دانشجويي ايران اسلامي به امضاي آن‌ها رسيد.
در اين منشور آمده است: « تحولات سخت‌افزاري، بنيادين و دگرگون‌هاي نرم‌افزاري و مفهومي ناشي از جريان انقلاب اسلامي بر روي باورها، ارزش‌ها و ساختارهاي حاكم بر ايران و جهان در بهمن‌ماه 57 آن‌چنان تأثيرگذار بود كه انگيزه‌ها، جهت‌گيري‌ها، روش‌ها و اهداف جريان دانشجويي را نيز دستخوش تغييرات اساسي كرد و بدين سان گفتمان ديني انقلاب اسلامي محور تعاملات و مبناي شكل‌گيري مناسبات تازه‌اي بر پيكره‌ي دانشجويان مسلمان و جنبش دانشجويي برآمده از آن گرديد.»
در ادامه‌ي اين منشور عنوان شده است: « جنبش دانشجويان ايران اسلامي با فاصله گرفتن از انگاره‌هاي ماركسيستي و مائويستي چپ و ايستاره‌هاي محافظه‌كارانه‌ي راست مطالبات آزادي‌خواهانه، ضداستبدادي، استقلال‌طلبانه، ضداستكباري، عدالت‌محور و ظلم‌ستيزانه را در پناه اسلام و ارزش‌هاي ديني بازتعريف نمود و در برابر گفتمان‌هاي رايج ارتباطي و انحراف وابسته به اردوگاه شرق و بلوك غرب گفتمان بديعي را برگزيد كه علاوه بر بومي بودن از غناي ايدئولوژيك و نظري عميق و جزئي نيز برخوردار بود. اين گفتمان از دم مسيحيايي حضرت روح‌الله برخواست و اين‌كه پس از سپري ساختن بيش از ربع قرن از روزهاي نخستين و شكوهمند انقلاب اسلامي و طي شدن فراز و نشيب‌ها و افت‌و‌خيزهاي فكري، سياسي و تشكيلاتي در جريان دانشجويي – جنبش دانشجويي – ايران اسلامي ضمن به دست آوردن تجربيات ارزنده و بروز نوآوري‌ها همچنان بر اصول بنيادين و حقايق اساسي اين گفتمان كه از دل فرا روايت و فراگفتمان عصر حاضر يعني گفتمان انقلاب اسلامي تجلي يافته استوار و پايدار است. لذا لازم دانستيم پيرو وظايف تاريخي جنبش دانشجويي و مشي هدفمند و نهادينه شده انقلاب اسلامي – در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي – در مسير آينده‌ي اين جنبش طرحي نو از دركي اصيل تهيه نماييم.»
در ادامه اين منشور تصريح شده است: « بر اين اساس ضمن بيان مباني اصيل فكري و نظري خود كه برگرفته از گفتمان اصيل انقلاب اسلامي است ترتيبي اتخاذ خواهيم نمود كه نيروهاي دانشگاهي و اتحاديه‌هاي دانشجويي بتوانند خود را در قالب برنامه‌اي نو جهت تحقق بخشيدن به اين اتفاق مبارك مهيا نمايند.»
در ادامه‌ي اين منشور با بيان اينكه بر اين اساس اصول اين حركت يعني تحقق بخشي به اتحادي مدون و كارا در بندهايي اعلام مي‌گردد، خاطرنشان شده است: « اسلام – آن هديه‌ي الهي كه بر پيامبر رحمت براي تمام نسل‌هاي بشريت به عنوان تنها نسخه‌ي سعادت‌بخش نازل شده است – در عصر حاضر و ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن توسط حضرت امام (ره) با تكيه بر مباني علمي و نظري نهضت حيات‌بخش عاشورا و افق اميدآفرين مهدويت احياء گرديد -اصلي‌ترين مباني فكري جنبش دانشجويان ايران اسلامي مي‌باشد.»
در دومين بند اين منشور آمده است: « انقلاب اسلامي به معناي حركت بنيادين براي تشكيل حكومت دين‌محور و تحقق عدالت – به منظور توليد و توزيع مناسب ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات – است كه به عنوان چارچوب اعتقادي جنبش دانشجويي ايران اسلامي محسوب مي‌گردد.
سومين بند اين منشور عنوان كرده است كه استكبارستيزي، ايفاي حقوق مستضعفين و پابرهنگان، هويت‌بخشي به مسلمانان جهان، حمايت از حركت‌هاي انقلابي و آزادي‌خواهانه و هسته‌هاي جهاني مقاومت (خصوصا حركت‌هاي اصيل اسلامي) از اهداف جهاني انقلاب اسلامي مي‌باشد. بر اين اساس جنبش دانشجويي ايران اسلامي براي ايفاي نقش جريان‌ساز پيشرو آنان را از وظايف اصلي خود مي‌داند.»
بند چهارم منشور جنبش دانشجويي ايران اسلامي عنوان مي‌كند كه استقلال و آزادي جمهوري اسلامي ايران ثمره‌ي حركت انقلابي مردم ايران، در گرانبهايي است كه به بركت گفتمان انقلاب اسلامي و با رهبري پير فرزانه‌ي انقلاب و با پشتوانه‌ي خون سرخ شهيدان به دست آمده و جنبش دانشجويان ايران اسلامي دفاع از اين دستاورد بزرگ را جزء لاينفك وظايف خود برمي‌شمارد.
در ادامه‌ي اين منشور و در بند پنج آن عنوان شده است كه اعتقاد به انديشه‌هاي حضرت امام (ره) خصوصا اصل مترقي ولايت مطلقه‌ي فقيه از مهم‌ترين مباني فكري جنبش دانشجويان ايران اسلامي شناخته شده كه اعتقاد به آن تنها راه سلامت و نقش‌آفريني دانشگاهيان مي‌باشد.
در بند ششم اين منشور نيز آمده است كه پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پاسداري از آن (به عنوان ميثاق ملي) و تلاش براي تحقق تمام ظرفيت‌هاي آن ضرورتي روشن براي جريان دانشجويي ايران اسلامي است.
بر اساس اين گزارش بند هفتم اين منشور نيز عنوان كرده است كه پاسداشت مرزهاي عقيدتي، سياسي، اقتصادي و جغرافيايي نظام جمهوري اسلامي ايران وظيفه‌ي ديني، ملي و قانوني هر ايراني به ويژه جوانان مؤمن و متدين دانشگاهي است.
در بند هشتم نيز تصريح شده است: جنبش دانشجويان ايران اسلامي در مسير پيگيري اهداف انقلاب خود را ملزم به حفظ استقلال از جريانات فكري، گروه‌ها و احزاب سياسي خارج از دانشگاه دانسته و پايبندي به روحيه‌ي آرمانگرايي و مطالبه‌ي عدالت در تمام ابعاد از مسوولان نظام را در صدر وظايف خود مي‌دانند.
بند 9 منشور جنبش دانشجويي ايران اسلامي نيز عنوان كرده كه جنبش دانشجويان ايران اسلامي آزادانديشي و نقدپذيري را از اصول اساسي وظايف خود دانسته و معتقد است ايجاد وحدت ميان اقشار مختلف جامعه در گرو پايبندي به اين دو اصل مي‌باشد.
در بند 10 منشور نيز آمده است كه تحقق توسعه‌ي همه‌جانبه و پيشرفت علمي و عملي همراه با رفاه عمومي كه در سند چشم‌انداز بيست ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران تدوين شده است مستلزم اعتماد به نفس مؤثر آموزش و پژوهش بوده و اهتمام جدي جنبش دانشجويان ايران اسلامي را مي‌طلبد. بند 11 نيز عنوان كرده كه از آن‌جايي كه عمق بخشيدن به معرفت ديني پشتوانه‌اي براي تمام برنامه‌ريزي‌ جهت رسيدگي به حركت‌هاي اصيل دانشجويي است لذا جنبش دانشجويي ايران اسلامي در مسير تحقق اين مهم پيوند حوزه و دانشگاه و فرهنگ علم‌آموزي به توليد علم را سرلوحه‌ي برنامه‌هاي خود قرار مي‌دهد.
در پايان اين منشور تبصره‌اي با اين عنوان ذكر شده كه بديهي است جرح و تعديل بندهاي ارائه شده فوق در صورت توافق (اتحاديه‌هاي دانشجويي) متناسب با چارچوب ارائه‌شده در اساسنامه‌ي كاري قابل تغيير خواهد بود. بافت سازماني اين منشور متناسب با اهداف و آرمان‌هاي ارائه‌شده در آن جهت تضمين و تحقق موارد اعلام‌شده متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع : ایسنا