اگر آوینی بود چه می کرد؟/ بخش اول

در میزگردی با حضور فراستی، کمری، جلیلی و مودب :

مرتضی مخالف غرب زدگی و نگاه به بیرون و مانع شکل گیری هنر فرمایشی دولتی غربی پسند بود که در سینما به شکل سینمای جشنواره ای ظهور می کند و هرکس که از مادرش قهر کند و سناریوی ضد وطنی و غرب پسند داشته باشند کمکش می کنند تا از کن و سولقان جایزه بگیرد و بشود << فیلمساز مولف>> که نشود گفت بالای چشمش ابروست. …


یادمان چهاردهمین سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی از سوی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جنبش عدالتخواه دانشجویی در تالار دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم پس از سخنرانی سعید قاسمی (از هم سنگران شهید) میزگردی پیرامون وضعیت فعلی هنر در کشور تشکیل گردید که در آن علیرضا کمری از نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس مسعود فراستی (منتقد سینما)، وحید جلیلی (مسئول دفتر فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی و سردبیر دوره چهارم سوره) و علی محمد مودب (شاعر جوان انقلاب) به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
قاسمی در سخنرانی خود ضمن انتقاد شدید از تخریب تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس ، هوشمندی شهید آوینی و نگرانیش از این مسئله را یادآور شدو گفت : احیای مجدد روایت فتح در سالهای پس از جنگ حاصل دغدغه او در پیرامون حفظ حقیقت جنگ و جلوگیری از تحریف تاریخ بود. اما متاسفانه اروز خیلی ها تلاش میکنند تا این جنگ که به تعبیر رهبر معظم انقلاب جنگی است مخفی را تخریب کنند.
وی در ادامه افزود متاسفانه نگرانی سید مرتضی جدی گرفته نشد و این تخریب انجام شد. وی ضمن انتقاد از عملکرد بعضی مدیران ادامه داد: در حالی که اینهمه نیروهای پاک و مخلص و جوان وجود دارتد و تشنه اند که بشنوند و دفاع مقدس را بشناسند مسئولانی که باید از این پتانسیل استفاده کرده و آن را سازماندهی کنند عرض این کار را نداشته و فقط بهره برداری سیاسی میکنند . وی با انتقاد از مدیریت صداو سیما گفت: در بسیاری از اتفاقات جهان که رسانه های دیگر حضور پیدا میکنند، صدا و سیما غایب است و حتی وقتی خبرنگاران بسیجی ما خودشان مستقلا وارد عمل میشوند و جان خود را به خطر انداخته و از این بحرانها مستند میسازند صدا و سیما حاضر به پشتیبانی آنها نیست.
قاسمی همچنین از تخریب بسیاری از یادگارهای مناطق جنگی به رقم تاکیدات حضرت امام و مقامات عالیرتبه کشور اظهار تعجب و تاسف نمود وآن را خسارتی بزرگ دانست.
پس از پخش بخشهایی از آثار سید مرتضی آوینی و شعرخوانی امید مهدی نژاد و محمد مهدی سیار میزگرد بررسی وضعیت امروز هنرانقلاب،آغاز شد.
در این میزگرد ابتدا وحید جلیلی اظهار داشت درحالیکه یکی از مهمترین ویژگیهای شهید آوینی جلوتر بودن او از زمان خودش ، نگاهش به اینده است اما عمده همایشهایی که در بزرگداشت او برگزار میشود فضایی نوستالوژیک و معطوف به گذشته دارد. وی افزود : یادمان باشد که شهادت آوینی نقطه عطفی در تاریخ جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بود و شرایطی که این جبهه با ریزش بعضی از نیروها و عناصر مشهورش مواجه بود،خون جدیدی در رگهای هنر و تفکر انقلابی جاری کرد و هویت هنرمند مسلمان را تثبیت نمود.
شهادت مهمترین اثر اوینی بود و تاثیر زیادی در استمرار هویت هنر انقلابی گذاشت.امروز 14 سال پس از ان واقعه باید ببینیم از ظرفیتی که او ایجاد کرد چه استفاده ای کرده ایم. خطاها و اشتباهات ما در این مسیر چه بوده است و …..افق آینده جبهه انقلاب اسلامی را ترسیم کنیم.
در ادامه این میزگرد مسعود فراستی( از دوستان نزدیک آوینی) گفت : مرتضی چند روز قبل از شهادت به من گفت :” من آنقدر ماندم که دیگر برای خیلی از مسئولان غیرقابل تحمل شده ام”.مگر مرتضی چه میگفت که غیر قابل تحمل بود و او را آماج حملات می کرده ؟! حتی امثال من را می کوبیدند تا مرتضی را بکوبند.
مرتضی مخالف غرب زدگی و نگاه به بیرون و مانع شکل گیری هنر فرمایشی دولتی غربی پسند بود که در سینما به شکل سینمای جشنواره ای ظهور می کند و هرکس که از مادرش قهر کند و سناریوی ضد وطنی و غرب پسند داشته باشند کمکش می کنند تا از کن و سولقان جایزه بگیرد و بشود << فیلمساز مولف>> که نشود گفت بالای چشمش ابروست. …
ادامه دارد