براي تحقق اتحادملي وانسجام اسلامي توجه به تشكل‌ها اهميت دارد

مديركل فرهنگي وزارت علوم :

تشكل‌هاي اسلامي در سال جديد در راستاي تحقق شعار امسال بايد به برگزاري ميزگردها، همايش‌ها و تبادل‌نظر و گفت‌وگو بپردازد، همچنين وزارت علوم به عنوان يك دستگاه سياست‌گذار بايد تعامل‌ها را تقويت و موانع را برطرف كند تا يكپارچگي و اتحاد ملي در داخل كشور به وجود آيد.


دكتر اسلامي اظهار داشت: « يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه مي‌تواند به تحقق شعار اصيل و استراتژيك امسال كمك كند بدنه‌ي تشكل‌هاي اسلامي دانشجويي است، چراكه آرمان فعالان دانشجويي در راستاي پيشبرد اتحاد و انسجام ملت ايران است.»
وي افزود: « تشكل‌هاي دانشجويي مي‌توانند وحدت جامعه‌ي مدني را در سطح دانشگاه به روشني نشان دهند و در يك انسجام كلي آن را به جامعه‌ي جهاني عرضه كنند. اگر در سال 86 توجه‌اي ويژه به تشكل‌هاي دانشجويي وجود داشته باشد آنها مي‌توانند با فعاليت‌ها و پويايي كه از خود نشان مي‌دهند اتحاد و انسجام ملي را به سطح جامعه برسانند.»
مديركل امور فرهنگي وزارت علوم تصريح كرد: « براي رسيدن به اتحاد ملي در كشور، بايد اشتراكات تقويت و اختلاف سلايق كمتر مورد توجه قرار گيرد و از حاشيه‌ها گريز و از نكات فرعي دوري شد تا اصل فلسفي در وحدت حفظ شود. سال جديد در عرصه‌ي يكپارچگي دستگاه سياست‌گذاري بايد تقويت شود و نگاه جامعه‌ي مدني بايد اصلاح شود.»
وي با بيان اينكه بها به تشكل‌هاي اسلامي دو سويه است، ادامه داد: « تشكل‌هاي اسلامي در سال جديد در راستاي تحقق شعار امسال بايد به برگزاري ميزگردها، همايش‌ها و تبادل‌نظر و گفت‌وگو بپردازد، همچنين وزارت علوم به عنوان يك دستگاه سياست‌گذار بايد تعامل‌ها را تقويت و موانع را برطرف كند تا يكپارچگي و اتحاد ملي در داخل كشور به وجود آيد.»
مديركل امور فرهنگي وزارت علوم گفت: « در سال 86 وزارت علوم به تقويت تشكل‌هاي دانشجويي بيش از گذشته توجه خواهد كرد. در سال جديد ملت و كشور نياز به يكپارچگي خاص دارند تا بتوانند اهداف خود را به درستي پيش ببرند. مطمئنا كشورهايي كه سعي دارند استقلال خود را حفظ كنند بايد موانع را از بين ببرند، اصول مشترك را پررنگ‌تر كنند و اين موضوع نياز به فضاسازي خاص دارد.»
اسلامي در پايان اظهار داشت: « اشتراكات در وحدت‌آفريني بسيار اهميت دارد و اگر جامعه بخواهد به سمت وحدت ملي پيش رود بايد اصول مشترك خود را به صورت روشن آشكار سازد. وظيفه‌ي جامعه‌ي دانشگاهي در اين راه بسيار اهميت دارد، چراكه آنها مي‌توانند توليد فكر كنند.»
منبع : ایسنا