جنبش دانشجويي عدالت را سرلوحه‌ي كار خود قرار دهد

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه :

با وجود اينكه نگاه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري به جنبش دانشجويي با روحيه نقادانه‌اش است ولي برخي انتظار دارند كه نقد صورت نگيرد و اين نگاه را ندارند از اين رو مسوولان بايد با پذيرفتن روحيه نقادانه دانشجو در ارزيابي‌هاي خود نسبت به جنبش دانشجويي بازنگري كنند


عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي مهمترين مطالبه دانشجويان را بحث عدالت در تمام حوزه‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: « در صورت نقاد نبودن جنبش دانشجويي بايد با مجموعه آرمان‌ها خداحافظي كرد.»
مرتضي فيروزآبادي روحيه انتقادي را به عنوان يكي از كاركردها و مولفه‌هاي جنبش دانشجويي برشمرد و به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: « دانشجو با روحيه جواني، آرمان‌خواهي و آرمان‌گرايي خود به دليل عدم ورود به مصلحت‌انگيزي و كم بودن محافظه‌كاري و تعلق دنيوي داراي روحيه انتقادي و نگاه نقادانه است.»
اين فعال دانشجويي يكي از آفات پيش روي جنبش دانشجويي را از دست دادن روحيه انتقادي‌اش عنوان و خاطرنشان كرد:« قانع بودن به وضع موجود و عدم مطالبه و همچنين فراموشي آرمان‌هاي و ارزش‌ها نشات گرفته از نبود روحيه انتقادي در دانشجوست از اين رو بايد روحيه نقدپذيري به عنوان كار ويژه دانشجو همواره حفظ شود.»
وي با بيان اينكه نقادي دانشجو باعث تلنگر و يادآوري ارزش‌ها و آرمان‌ها فراموش شده از سوي برخي مسوولان و مخاطبان نقد است، گفت: «نقادي جنبش دانشجويي عاملي براي به ثمر رسيدن آرمان‌ها و الزام مسوولان براي پيگيري و به نتيجه رساندن آنهاست.»
اين عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اينكه توقع عمده ما از مسوولان درك نقش تمام عناصر در پازل مديريت كشور است، عنوان كرد: « از مسوولان مي‌خواهيم كه با شناخت فضاي دانشجويي، كاركرد تشكل‌هاي دانشجويي و دانشجو را بشناسند و متناسب با آن فضا قبول كنند كه دانشجو يكسري روحيات و نيازهايي دارد.»
فيروزآبادي با بيان اينكه در منش حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري جنبش دانشجويي با روحيه نقادانه‌اش به عنوان يك ركن جدي در مديريت تحولات كشور پذيرفته شده است، اظهار داشت: « با وجود اينكه نگاه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري به جنبش دانشجويي با روحيه نقادانه‌اش است ولي برخي انتظار دارند كه نقد صورت نگيرد و اين نگاه را ندارند از اين رو مسوولان بايد با پذيرفتن روحيه نقادانه دانشجو در ارزيابي‌هاي خود نسبت به جنبش دانشجويي بازنگري كنند.»
اين فعال دانشجويي منطقي بودن، نقد و روش ابراز آن را به عنوان ويژگي‌هاي نقد سازنده معرفي و تصريح كرد: « روش ابراز نقد جداي از محتويات آن بايد منطقي و مستحكم و مستدل و با رعايت اخلاق باشد. نقادي جنبش دانشجويي به منزله‌ي ارائه‌ي راهكار در مورد آن مساله نيست از اين رو نبايد از جنبش دانشجويي توقع داشت كه در كنار هر نقدي راهكاري ارائه دهد.»
اين فعال دانشجويي ادامه داد: « يكي از تبعات نقاد نبودن جنبش دانشجويي فراموشي آرمان‌ها و بعد نظارت بر عملكرد مسوولان است.»
وي با بيان اينكه جنبش دانشجويي بايد عدالت را سرلوحه‌ي كار خود قرار دهد، اظهار داشت: « مطالبه عدالت در تمام حوزه نبايد بار روي كار آمدن دولتي با اين شعارها فراموش شود، البته وجود دولتي با چنين شعاري به معناي يك گام رو به جلوست ولي اين گام رو به جلو به معناي رسيدن به پايان خط نيست.»
فيروزآبادي در پايان گفت: « جنبش دانشجويي در چند سال گذشته نتوانست به ميزان توقع از آن، مطالبه‌گر خواسته‌هاي مردم و بازگو كننده آن باشد، گفت.»
منبع : ایسنا