رفتن به بالا

تفکر خرج کردن به نیت خدمت کردن اصلاً جواب نمی دهد

افزایش بودجه عمرانی با توجه به تورم زایی که از ابتدا هم قابل پیش بینی بود موجب شد که دولت نتواند عملکردی بیش از میزان سال 84 در این حوزه داشته باشدو تنها باعث افزایش قیمت کالاهای عمرانی چون: سیمان، آهن و… شد.


دکتر حسن سبحانی امروز در دانشگاه مفید قم نقد بودجه 86 پرداخت.
این نماینده مجلس به افزایش 7000میلیارد تومانی بودجه نسبت به بودجه پیش بینی شده سال گذشته اشاره کردو گفت بودجه پیشنهادی امسال(62000 میلیارد تومان) نسبت به بودجه مصوب تا انتهای سال گذشته پس از 4 متمم ارائه شده، رشدی نداشته است.
البته این بودجه که به آن «بودجه حاکمیتی» اطلاق می شود غیر از بودجه تصدی گری دولت است که 168000 میلیارد تومان می باشد.
وی با توجه به کسری 3000 میلیاردی «بودجه حاکمیتی» دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی و جاری، اشاره کرد که بودجه امسال واقع بینانه دیده نشده و سعی شده هزینه ها کمتر و درآمدها بیشتر از انتظارات واقعی دیده شود و پیش بینی کرد که در طی سال جاری متمم هایی به علت همین مشکل برای بودجه ارائه شود.
سبحانی با توجه به شباهت بودجه امسال به سال گذشته ضمن انتقاد به افزایش 4000 میلیاردی بودجه عمرانی در سال گذشته توضیح داد که افزایش بودجه عمرانی با توجه به تورم زایی که از ابتدا هم قابل پیش بینی بود موجب شد که دولت نتواند عملکردی بیش از میزان سال 84 در این حوزه داشته باشد (11000 میلیارد تومان) و تنها باعث افزایش قیمت کالاهای عمرانی چون: سیمان، آهن و… شد.
دکتر سبحانی تمایل بیش از حد برای مصرف را از سوی دولت حتی در بودجه ی عمرانی برای اقتصاد کشور مضر دانست و گفت:
«تفکر خرج کردن به نیت خدمت کردن اصلاً جواب نمی دهد.»
وی افزود: هزینه های دولت باید کاهش یابد اما ظاهراً چنین عزمی دیده نمی شود.