بیانیه جنبش عدالتخواه در محکومیت مذاکره با امریکا

مسئولان سیاست خارجی توضیح دهند که آیا آمریکا دشمنی اش را به کنار گذاشته و از دسیسه چینی و تصویب بودجه علیه ایران دست برداشته، که باب مذاکره با حضرات را گشوده اید؟ بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون رویدادهای اخیر در عرصه سیاست خارجی روزگار عجیبی است، هر روز خبری می رسد و در هیاهوی […]

مسئولان سیاست خارجی توضیح دهند که آیا آمریکا دشمنی اش را به کنار گذاشته و از دسیسه چینی و تصویب بودجه علیه ایران دست برداشته، که باب مذاکره با حضرات را گشوده اید؟


بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون رویدادهای اخیر در عرصه سیاست خارجی
روزگار عجیبی است، هر روز خبری می رسد و در هیاهوی دعواهای سیاسی گروههای مختلف، سایتها و روزنامه های توجیه گر و تخریب گر؛ مشخص نیست که چه منطقی به این رفتارها منجر می شود؟ از طرفی عده ای فضای نقد و آزاد اندیشی را چنان سنگین می کنند که کسی حق انتقاد از دولت را نیابد و عده ای هم دولت را دشمن فرض کرده و هر عمل ایشان را نادرست قلمداد می نمایند.
در ماجرای دستگیری نیروهای متجاوز انگلیسی ، دولت که به خوبی با برخورد مقتدرانه و عزتمندانه، تکرار تعرض متجاوزین انگلیسی را هزینه مند کرده بود، به پایانی بیش از اندازه رئوفانه و رمانتیک – حتی با حضور رئیس جمهور در مراسم آزادی آنان– تن داد که پیش از آن، با ضرب الاجل بلر، نخست وزیر انگلیس، همراه شده بود و افکار عمومی نیز درباره تفاوت مواضع قبل و بعد آزادی آنان توجیه نبود!
در این میان، آنان که تا دیروز، این «دستگیری» را «بحران سازی» می دانستند ، امروز آزادی متجاوزین را مخالف منافع ملی یافتند و آنان که دیروز بر طبل محاکمه می زدند، امروز آنرا مخالف «رأفت و عطوفت اسلامی» دانسته و به توجیه روی آورده اند.
چند روز بعد، ناباورانه و در میان نبض کم تپش افکار عمومی، خبر آزادی زود هنگام دو جاسوس سوئدی با توجیه «عطوفت اسلامی» منتشر شد!!! با این اتفاقات آرام آرام این سوالات مطرح می شود که چرا با منتقدان متعهد و انقلابی، چنین رأفت و عطوفتی برخورد نمی شود؟! و از سویی آیا ضرورت ندارد تا حدود مفاهیم دینی ای چون «عطوفت و مهرورزی» و «قهر و کینه» با یکدیگر تعریف شوند و تفسیری منطبق بر آیه شریفه “اشداء علی الکفار و رحماء بینهم” ارائه شود؟!
خبر شبهه ناک سفر «نانسی پلوسی» به ایران که با استقبال گرم برخی به ظاهر اصولگرایان مجلس هفتم مواجه شد، حیرت ما را افزون کرد و هویت اصلی مدعیان را به نمایش گذاشت.
در کنار همه این موارد آنچه که به هیچ وجه توجیه و تسکین پذیر نمی باشد «خبر مذاکره نماینده ایران در سازمان ملل با آمریکا» است!!! که اتفاقا” نه فقط درباره دیپلماتهای ربوده شده در عراق؛ که درباره روابط دو کشور نیز گفتگوهایی صورت گرفته است و این مسأله حیرت ما را افزون تر کرد که چرا مسئولان و نیروهای انقلابی ما نسبت به آن واکنش درخور را نشان نداده اند و چرا در قبال این نوع حرکات غیرمنطقی و نادرست سکوت پیشه کرده اند؟!
نسبت به مسئله «مذاکره با آمریکا» که ذوق زدگی پیش بینی شده برخی طیفهای سیاسی در هر دو جناح را به همراه داشت، موارد زیر قابل طرح است :
یک طرف ماجر این است که آیا «مذاکره با آمریکا» در شرایط فعلی بر اساس «منافع ملی» و «مصلحت نظام» صورت گرفته است یا خیر؟ آیا عزت انقلابی ما محفوظ مانده است ؟ چرا حکمت این گونه مسائل مهم، برای مردم توضیح داده نمی شود؟
از طرف دیگر آیا «رابطه ایران و آمریکا» به فرموده حضرت امام خمینی (ره)، از حالت «گرگ و میش» خارج شده که مجوز مذاکره برای حضرات مسئولان پیش آمده است که اینان به خود اجازه داده اند تا وقیحانه و ذلیلانه دست به چنین عملی بزنند؟!
آیا این تحلیل که “اگر پیروزی حزب ا… لبنان اتفاق نیفتاده بود، آمریکا به ایران حمله نظامی می کرد” دور از باور است؟ و کافی نیست تا بیانگر میزان «حسن ظن» به طرف مقابل باشد که حضرات دوم خردادی چنین ذوق زده شده اند و از خسران چندین ساله دوری از آمریکای عزیز!، سخن می گویند؟
دستگاه دیپلماسی کشور، به اتکای کدام استدلال و مجوز و بر چه مبنای عقلانی و انقلابی، دست به چنین عمل زشتی زده است؟ از سویی دیگر، دولت نهم که تا کنون راه عزت را در بسیاری از عرصه های بین المللی پیموده است، چه توجیهی برای این ماجرا دارد؟ مسئولان سیاست خارجی، برای ملت انقلابی ما توضیح دهند که آیا آمریکا دشمنی اش را به کنار گذاشته و از دسیسه چینی و تصویب بودجه علیه ایران دست برداشته، که باب مذاکره با حضرات را گشوده اید؟ مگر مسئولان سیاست خارجی ما، دستگیری دیپلماتهای ما در اربیل عراق، اعمال توطئه ها و تحریم های اقتصادی، سیاسی و حتی علمی آمریکا را هم اکنون نمی بینند که از مذاکره با آمریکا سخن می رانند؟
شاید تصور آن است که به صرف داشتن عنوان دولت اسلامی! و القاب این چنینی، برای دانشجویان و مردم انقلابی کشور، بتوان محافظه کاری و ترک آرمانخواهی و فراموش کردن اصل اساسی استکبار ستیزی انقلاب اسلامی را به ارمغان خواهد آورد؟ حاشا! که بتوان چنین کرد.
جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن محکوم کردن چنین حرکات قبیحانه و دور از هر گونه سیاست «عزت، حکمت و مصلحت» از مسئولین سیاست خارجی می خواهد تا هرچه سریعتر نسبت به سوالات طرح شده پاسخگو باشند تا به اقدامات دیگر خویش برای توبیخ خطاکاران و سازشکاران دست نزنیم.
اللهم ثبت قلوبنا علی دینک
جنبش عدالتخواه دانشجویی