* ليست شركت‌هاي غربي تجهيز كننده رژيم ديكتاتوري صدام به تجهيزات و سلاح‌هاي شيميايي

در جريان جنگ هشت ساله تحميلي عليه كشورمان، عراق به عنوان يكي از ايادي استكبار به دليل ضعف و ذلت در برابر قدرت ملت ايران دست به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي كشتارجمعي زد كه اصلي‌ترين تامين كننده اين سلاح‌ها كشورهاي اروپايي بودند كه همواره داعيه دفاع از حقوق بشر را مطرح مي‌كنند. به گزارش خبرگزاري […]


در جريان جنگ هشت ساله تحميلي عليه كشورمان، عراق به عنوان يكي از ايادي استكبار به دليل ضعف و ذلت در برابر قدرت ملت ايران دست به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي كشتارجمعي زد كه اصلي‌ترين تامين كننده اين سلاح‌ها كشورهاي اروپايي بودند كه همواره داعيه دفاع از حقوق بشر را مطرح مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيش از 56 شركت اروپايي و آمريكايي رژيم صدام را به چنين سلاح‌هايي تجهيز كردند و اين در حالي است كه اين كشورها همواره نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف را مورد انتقاد شديد قرار مي‌دهند.
رژيم بعث عراق با استفاده از اين تسليحات هزاران تن از مردم دو كشور عراق و ايران را به كام مرگ فرستاد كه استفاده از اين مواد مرگبار در سردشت و حلبچه شهرتي تاريخي و جهاني دارد، چرا كه بعد از جنگ جهاني دوم، براي نخستين بار عليه مردم و رزمندگان بي‌دفاع ايران به كار گرفته شد.
بر اساس اسناد موجود اكثر اين شركت‌ها آلماني و انگليسي بوده‌اند كه شركت‌هايي از هلند، فرانسه، بلژيك، سوييس، فنلاند، سوئد، اسپانيا و آمريكا نيز دولت ديكتاتور پيشين عراق را همراهي كرده‌اند.
به گزارش ايسنا، طبق اسناد و گزارشات موجود ليست شركت‌هاي غربي و نوع كمك آن‌ها در تجهيز صدام به عوامل و سلاح‌هاي شيميايي، به شرح زير مي‌باشد:
1- شركت‌هاي آلماني
Preussag AG، فروش مواد شيميايي
Hoechst، ( بعدا به اوانتيس تغيير نام داد) فروش عامل گاز سارين
Rhein-Bayern، آزمايشگاه سيار سم شناسي
Karl – Kolb، ساخت كارخانجات شيميايي
پايلوت پلنت
تيسن رايشتنال تكنيك
رمالايور تكنيك
Herberger – BAU Gm 6h
موسسه شيمي لايپنريگ
WET، مواد اعصاب و گاز فلور سديم
لودويك هامر
Einging Haus، كلريد فسفر
دگوسا
علاوه بر 13 شركت آلماني تجهيز كننده عمده صدام به سلاح‌هاي شيميايي تعداد ديگري از شركت‌هاي آلماني نيز به انحا مختلف و در مقياس جزيي در پيشبرد برنامه سلاح‌هاي شيميايي صدام سهيم بوده‌اند.
2- شركت‌هاي هلندي
KBS Holan B.V، فروش سلاح‌هاي شيميايي
Melceni.B.V، فروش مواد شيميايي
Delf Instruments N.V، آزمايشگاه نظامي
3- شركت‌هاي فرانسوي
اوزينو، نورد فرانس، فاسه، اتوشم، تي كن، گاشوت، اسنكهار، تام سوي، اس ان پي اي
4- شركت‌هاي انگليسي
كانيرا تكنيكال، اسي كمپوزيست، اوي بسد، بوگو، ماترس چرچيل، اچ اچ، داسو، آپروس سپيس، تكينپترول، اوسي دست، مونتو دپسيون، كاپيتال پراتونگ، اتومين تو، استيابي پي وي
5- شركت‌هاي بلژيكي
نيزو، سيكس گو، پي ار بي
6- شركت‌هاي سوييسي
ويسن، زاگ، آلسا، آلرسوييس انخينيرينگ، جرج يشر، فلوكاشمي اگ، بوشي لب
7- شركت‌هاي فنلاندي
فورسيت، گمير
8- شركت‌هاي سوئدي
نوبل شيمي
9- شركت‌هاي آمريكايي
Alhaddad- Alcohal Int’l-MEED INT’L
10- شركت‌هاي اسپانيايي
Treblam
منبع : ايسنا