انقلاب فرهنگي تكرار بايد گردد؟

بسيج دانشجويي عملكرد شوراي انقلاب فرهنگي را فردا بررسي مي‌كند

در اين ميزگرد مخبر، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كچوئيان و سيد عباس نبوي اساتيد حوزه و دانشگاه حضور خواهند داشت و سخنراني دانشجويي نيز از ديگر برنامه‌هاي نشست مذكور است


سجاد صفار هرندي مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دانشجويي خبرگزاري فارس با اشاره به سالروز فرمان امام(ره) براي تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خاطرنشان كرد: در اين راستا بسيج دانشجويي معتقد است مباحث بسيار مهمي در اين عرصه كماكان مطرح نشده و باقي مانده است.
وي ادامه داد: براي پيگيري اين مسائل اين تشكل به دنبال بررسي عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفته تا ارزيابي شود كه به چه ميزان اين مركز كاركردهاي لازم را داشته و موفق بوده است.
صفار هرندي اظهار داشت: بنابراين فردا ميزگردي با عنوان «انقلاب فرهنگي تكرار بايد گردد؟» از ساعت 15 در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق برگزاري مي‌شود.
وي بيان داشت: در اين ميزگرد مخبر، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كچوئيان و سيد عباس نبوي اساتيد حوزه و دانشگاه حضور خواهند داشت و سخنراني دانشجويي نيز از ديگر برنامه‌هاي نشست مذكور است.