سئوال ما اين است كه در دستگاه‌هاي اجرايي و قضائيه چه مي‌گذرد؟

انتقاد عضو شورای مرکزی جنبش از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی

در داشتن توانايي و قدرت قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي هيچ شكي نيست؛ اما هنوز اراده و خواسته‌اي كه منجر به تحقق پيام 8 ماده‌اي شود، شكل نگرفته است. ..


عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي تاكيد كرد: جنبش دانشجويي عامل محرك مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
مرتضي فيروز آبادي در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اينكه با وجود گذشت نزديك به 6 سال از صدور فرمان 8 ماده اي رهبري برخورد قابل توجهي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت نگرفته است، گفت: نتيجه عملكرد قواي سه گانه در خور شان پيام مقام معظم رهبري كه در سال 80 صادر كردند، نيست چرا كه روندي كه در حال انجام در اين قوا اين همان روند سال‌هاي گذشته است.
وي ادامه داد: گزارش ارائه شده از سوي قوه قضائيه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي براي فضاي دانشجو كشور قابل قبول نيست.
اين فعال دانشجويي با بيان اينكه سئوال جنبش دانشجويي از مجلس هشتم اين است كه در تحقق پيام 8 ماده‌اي رهبري چه اقداماتي انجام داده است؟ اظهار داشت: آنچه واضح و روشن است اينكه در مجلس شوراي اسلامي اتفاق جديدي در اين راستا (مبارزه با مفاسد اقتصادي) رخ نداده است.
وي ابراز عقيده كرد: اگر نتيجه عملكرد قوه قضائيه در طول اين 6 سال همان چيزهايي باشد كه ارائه شده اين قوه بايد در موجوديت و توانايي خود شك كند.
فيروز آبادي با اشاره به وقتي پيامي از سوي مقام معظم رهبري در خصوص امري صارد مي‌شود انتظار جهش در آن زمينه مي‌رود، افزود: متاسفانه هنوز امور در قوه قضائيه در راستاي مبارزه با مفاسد روند عادي و طبيعي خود را طي مي‌كند و جهش مورد نظر ديده نمي‌شود.
وي علت اصلي وضعيت موجود در قوه قضائیه را عدم اراده و توانايي اين قوه دانست و تصريح كرد: در داشتن توانايي و قدرت قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي هيچ شكي نيست؛ اما هنوز اراده و خواسته‌اي كه منجر به تحقق پيام 8 ماده‌اي شود، شكل نگرفته است.
اين فعال دانشجويي ادامه داد: هرچه به سالروز صدور پيام رهبر نزديكتر مي‌شويم اخباري از سوي قوه قضائيه جهت توجيه و قانع كردن افكار عمومي كشور منتشر مي‌شود كه از جمله آن خبر مبارزه با 124 هكتار زمين خواري در كرمان است.
وي گفت: اين خبر خود قابل نقد است چرا كه چند ماه پيش در خبري آمده بود كه دو هزار و 500 هكتار زمين خواري در استان كرمان بوده كه در مقايسه با 124 هكتار بسيار ناچيز است.
فيروز آبادي همچنين افزود: عملكرد به حدي ضعيف است كه حتي رئيس كل استان كرمان در نشست سراسري جنبش عدالتخواه دانشجويي نتوانست تنها از يك برخورد قاطع با زمين خواري و مفاسد اقتصادي گزارش ارائه دهد.
وي ادامه داد: راه حل رفع مشكلات در مباحث اقتصادي اين است كه قواي سه گانه (مجريه، مقننه و قضائيه) تعارضات و محافظه كاري را كنار گذاشته و با مردم به صورت شفاف صحبت كنند.
اين فعال دانشجويي ابراز عقيده كرد: بخشي از ناكارآمدي موجود در قوه قضائيه در عدم شفافيت عملكرد اين قوه است كه موضوعات به طور شفاف و صريح به افكار عمومي انعكاس داده نمي‌شود.
وي با اشاره به فرمايش رهبري در خصوص جنبش دانشجويي، گفت: رهبري از دانشجويان خواسته‌اند در راستاي آرمان‌خواهي همراه با در نظر گرفتن سياست كلي نظام حركت كنند.
اين دانشجوي رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي افزود: در حال حاضر هيچ چيزي بالاتر از مصلحت نظام نيست؛ اما سئوال ما اين است كه در دستگاه‌هاي اجرايي و قضائيه چه مي‌گذرد.
عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي ادامه داد: دليل اثبات اين گفته مهم اين است كه هرچه به سالروز صدور فرمان رهبري (10 ارديبهشت ماه) نزديك مي‌شويم موج اخبار و برخوردها با منتقدان عملكرد قوه قضائيه بيشتر مي‌شود كه همگي اين موارد نشان مي‌دهد آنها مي‌توانند برخورد كنند اما هنوز اراده لازم جهت برخوردهاي شديد با مفسدان در اين قوه وجود ندارد.
وي با انتقاد از علمكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: تشكيل جلسات و موضوعات بررسي شده در اين ستاد مشخص نيست.
وي با تاكيد بر اينكه بزرگترين دغدغه ما اين است كه فرمايش رهبري هنوز تحقق پيدا نكرده است، خاطرنشان كرد: سئوال و پاسخ خواهي از مسئولان به معني زير سئوال بردن نظام نيست.
فيروز آبادي با اشاره به اينكه وظيفه اصلي جنبش دانشجويي مطالبه خواهي است، گفت: امروز جنبش دانشجويي حلقه واسطه‌اي بين مردم و حكومت است و بايد حقوق مردم را از مسئولان مطالبه كند.
وي خاطرنشان كرد: تشكل‌هاي دانشجويي بايد عملكرد مسئولان را در اين راستا به نقد بكشند و آنان را به پاسخ‌دهي به افكار عمومي مجبور كنند.
عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه با اشاره به اينكه رهبري از دانشجويان خواسته‌اند در راستاي مطالبه عدالت حركت كنند، عنوان كرد: همين كه پيام رهبري به دانشجويان بعد از پيام به سران سه قوه صادر شد نشان دهنده اين مساله است كه ايشان جنبش دانشجويي را به عنوان يكي از مطالبه‌كنندگان در راستاي مبارزه با مفاسد به شمار آورده‌اند.
منبع: شبکه خبر دانشجو