نقد عملکرد رسانه ها و مطبوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی

با حضور منتقد برگزیده جشنواره مطبوعات و کارشناسان عرصه رسانه

جلسه هفتگی جنبش عدالتخواه دانشجویی با موضوع «نقد عملکرد رسانه ها،مطبوعات و صداو سیما در مبارزه با مفاسد اقتصادی» امشب برگزار می شود.
در این جلسه که با حضور آقایان زاده محمدی(تحریریه دوره چهارم سوره و برگزیده دو دوره جشنواره مطبوعات کشور) و خدابخشی (منتقد اقتصادی و فرهنگی) برگزار می شود کارکردهای رسانه و مطبوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث و بررسی می شود. این جلسه از ساعت 19 تا 22 امشب(چهارشنبه) در دفتر مرکزی جنبش عدالتخواه برگزار می شود.مطبوعات و رسانه ها از جمله پتانسیل هایی هستند که در کشور عزمی جدی درمبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند.