هيات رئيسه، مجلس را به سليقه خودش اداره مي‌كند و اصلاً كاري به قانون اساسي ندارد و مي‌گويد ملاك نظر من است.

سخنان افشاگرانه سعيد ابوطالب در ميزگرد بررسي گلوگاههاي فساد در مجلس

من الان به شما قول مي‌دهم كه گزارش خوانده نمي‌شود چون اراده‌اي براي خواندن آن در مجلس وجود ندارد، چون وقتي آقاي فلاني تخلف مي‌كند در خود قوه، مجلس، دانشگاه آزاد، نيروي انتظامي و… لينك دارد، يعني فساد نهادينه شده، اگر چه ممكن است ساختاري و قانوني شده باشد، فساد كاملاً شبكه‌اي شده و همه در اين بين منافع دارند.


نشست «بررسي گلوگاه‌هاي فساد در مجلس» بعد از ظهر امروز يكشنبه با سخنراني دكتر حسن سبحاني و سعيد ابوطالب برگزار شد.
در اين جلسه اعضاي هيئت رئيسه مجلس نيز به اين برنامه دعوت شده بودند، اما هيچ يك از ايشان در محل مراسم حضور نيافتند.
سعيد ابوطالب نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين كه بهتر بود عضوي از هيئت رئيسه مجلس نيز در جلسه حضور مي‌يافت، گفت: البته رئيس و ديگر اعضاي هيئت رئيسه مجلس نيز يك نماينده هستند و اگر اينجا بودند هم امكان آن وجود نداشت كه ايشان را در جايگاه متهم نشاند چرا كه مجلس اصلاً فردي نيست و هويت آن جمعي است و نمي‌توان خيلي دقيق عملكرد فردي نمايندگان را درباره موضوعات مرتبط با مجلس سنجيد.
ابوطالب، بحث فساد اقتصادي و لزوم مبارزه با آن را بسيار مهم و جدي توصيف كرد و افزود: كانون‌هاي فساد و ثروت قطعاً در مجلس، نماينده دارند و اقدامات آنها حساب شده است و منتظر اقدام مجلس نمي‌مانند و در روند كاري مجلس اعمال نفوذ مي‌كنند.
وي به تأكيد مقام معظم رهبري خطاب به نمايندگان، مبني بر لزوم مبارزه با انواع فساد اشاره كرد و اظهار داشت: هنوز خيلي از مسئولان هستند كه در فاسد بودن برخي مديران تشكيك مي‌كنند و مي‌گويند كه همه مسئولان عاليرتبه پاك هستند و شأن بحث مبارزه با فساد را به رده‌هاي پايين مثل كارمندان جزء تقليل مي‌دهند. همچنين اين بحث را مطرح مي‌كنند كه مبارزه با فساد باعث فرار سرمايه مي‌شود، در حالي كه بحث ما در مبارزه با فساد اقتصادي مبارزه با فساد دولتي است و تأكيدات نيز بر مبارزه با فساد دولتي است و اين ربطي به فرار سرمايه‌هاي اقتصادي خصوصي ندارد بلكه فضا و امنيت را براي فعاليت سرمايه گذاران خصوصي تامين مي‌كند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس، مشكلات اين نهاد نحوه ورود به بحث مبارزه با فساد اقتصادي را متعدد خواند و بيان داشت: وقتي ما خواستيم از قوه قضائيه تحقيق و تفحص كنيم، در اصل اين كه ما مجاز اين كار هستيم تشكيك شد و يكسال وقت صرف شد تا ما اين حق را براي خودمان احيا كنيم، همچنين موانع ساختاري و فردي نيز در مجلس وجود دارند كه مانع مبارزه با فساد هستند و به عنوان مثال افرادي هستند كه مخالف اين كار بوده و يا با تحقيق و تفحص مخالفت مي‌كنند و يا اين كه هر چند طرح تحقيق و تفحص را امضا مي‌كنند، اما روز بعد نامه‌اي را در حمايت از همان دستگاه يا مجموعه و روساي آن امضا مي‌كنند كه كار را خراب مي‌كند.
ابوطالب در ادامه با بيان اينكه كليت مجلس صرفنظر از هفتم، ششم يا … مشكل دارد، اظهار داشت: مجلس ماشين توليد قانون است اين در حالي است كه قوانين تصويب شده در مجلس بعضاً با هم متناقض است مانند اتفاقي كه در مورد گازوئيل دارد مي‌افتد.
وي با بيان اين كه روال مجلس كار علمي، پژوهشي و دقيق در بحث برخورد با مفاسد نيست و ساز و كاري در اين زمينه ندارد، تصريح كرد: مجلس بر اساس راي اكثريت هم اداره نمي‌شود، زيرا بر اساس شواهد هيچ تضميني وجود ندارد كه اكثريت موجود چند هفته بعد، از راي خود برنگردند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به برخي از برخوردهاي هيئت رئيسه مجلس در قبال سئوال، استيضاح و … از وزرا و … خاطرنشان كرد: با اين نوع برخورد هيات رئيسه با بعضي از موارد سئوال و … از مسئولين و دستگاه‌ها؛ دولت و دستگاه مربوطه در حاشيه امن قرار مي‌گيرند و در اين شرايط ديگر مجلس‌ شأن نظارتي ندارد و بدانيد كه يك مجلس ضعيف به نفع هيچ كس نيست.
ابوطالب با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي و نظر حضرت امام (ره)‌جزو حوزه نيروهاي اجتماعي است نه جزو حوزه دولت، گفت: بر خلاف اكثر كشورها كه دولت از دل مجلس بيرون مي‌آيد در كشور ما اينگونه نيست و مجلس وظيفه نظارتي دارد.
وي با بيان اينكه جرياني دارد مجلس را هدايت مي‌كند كه مختص مجلس هفتم نيست و در مجلس ششم نيز اينگونه بود، تصريح كرد: اگر اين جريان نخواهد اتفاقي بيفتد، نمي افتد.
ابوطالب با اشاره به تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، تحقيق و تفحص از هزينه‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري نهم و مخالفت عضوي از هيئت رئيسه مجلس در اين رابطه گفت: عضو هيئت رئيسه مي گويد من مخالفم. ما مي گوييم كه مي دانيم شما مخالفيد اما شما رايتان را در صحن علني بدهيد و آنجا مخالفت كنيد چرا نمي گذاريد طرح مطرح شود.متاسفانه مجلس از خودش آسيب مي‌بيند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين كه يك شبكه متمركز وجود دارد كه مجلس را به سمتي كه مي‌خواهد مي‌برد، اضافه كرد: بعضي از قوانين مصوب مجلس ثمري ندارد، بعضي متناقض است و بعضي مانند طرح مد و لباس فقط در حد توصيه است.
وي گروه بندي هاي چپ و راست مجلس را به تار و پود اين جريان تشبيه كرد و افزود: اين مسئله باعث ناكار آمدي و تصلب مجلس مي‌شود زيرا هر كاري بخواهد انجام شود به نوعي با يكي از جريان‌ها مخالفت دارد.
در ادامه اين نشست، دانشجويي با اشاره به فراز و فرودهاي كميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه پرسيد كه آيا سرانجام گزارش اين كميته ارائه مي‌شود يا نه؟ كه ابوطالب به عنوان عضو اين كميته، پاسخ داد: نتايج تحقيق و تفحص را تا هيات تصميم نگيرد امكان انتشار آن وجود ندارد.
وي به اظهارات آيت‌الله شاهرودي، مبني بر عدم امكان تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه اشاره كرد و گفت:‌در آن زمان مجلس از شوراي نگهبان استفسار كرد كه نتيجه آن امكان تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه بود، در ادامه نمايندگان تلاش كردند و گزارش‌هايي با فشار و همكاري بعضي از دوستان تهيه شد كه اگر يكي از آنها خوانده شود، زلزله مي‌شود.
عضو كميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، در پي اصرار دانشجويان ابراز داشت: من الآن به شما قول مي‌دهم كه گزارش خوانده نمي‌شود چون اراده‌اي براي خواندن آن در مجلس وجود ندارد، چون وقتي آقاي فلاني تخلف مي‌كند در خود قوه، مجلس، دانشگاه آزاد، نيروي انتظامي و… لينك دارد، يعني فساد نهادينه شده، اگر چه ممكن است ساختاري و قانوني شده باشد، فساد كاملاً شبكه‌اي شده و همه در اين بين منافع دارند.
ابوطالب به عنوان نمونه از آقاي ش.م نام برد وگفت: دانشگاه آزاد را مي‌بيني اسم آقاي ش.م هست، پرونده كنكور رامي‌بيني اسم آقاي ش.م هست، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باز هم ش.م هست، در بستن سايت‌ها و روزنامه‌ها وقتي مي‌بيني همين آقاي ش.م شكايت كرده است، جالب است كه خودش در همه وقايع در موضع اتهام است،خودش هم هميشه شكايت مي‌كند، سابقه دارد، همه هم او را مي‌شناسند.
وي در ادامه گفت: در يك جلسه خصوصي به آقاي شاهرودي قضيه آقاي ش.م را حضوري گفتم كه ايشان گفت، نگو، او را از زمان قديم مي‌شناسم،وضع او خيلي ناجور است و به رئيس جمهور محترم هم گفته‌ام كه اين آدم بي‌ربطي است.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس اضافه كرد: اين آقاي ش.م هنوز هم هست با قوت و قدرت، هر روز هم مصاحبه مي‌كند بنحوي كه شما مي‌گوئيد عجب آدم جدي است در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي.
وي همچنين به رسانه ها تذكر داد كه قبلا يك بار از اين سخنان گفته است و قوه قضائيه روزنامه اي را كه سخنانش را مطرح كرده بسته است.
ابوطالب ادامه داد: به قوه قضائيه گفتيم كه از700 پرونده مفاسد،حدود 350 مورد را كه محكوم شده‌اند و به نتيجه رسيده است، اعلام كنيد، مي‌گويند نمي‌شود اسم را زد زيرا آبروي مردم مي‌رود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه مجلس را هيات رئيسه به سليقه خودش اداره مي‌كند،تصريح كرد: هيات رئيسه اصلاً كاري به قانون اساسي ندارد و مي‌گويد ملاك نظر من است.