تحقيقات مقدماتي از موسويان به اتهام مسائل امنيتي آغاز شد

به گزارش خبرگزاری فارس

يك منبع موثق در گفتگو با خبرگزار ي فارس، اتهام موسويان را مسايل اقتصادي ندانست و اظهار داشت: وي به خاطر يكسري ارتباطات با عوامل خارجي و تبادل اطلاعات با آنها دستگير و بازداشت شده است. اين خبر با بايكوت رسانه هاي دوم خردادي مواجه شده است…


يك منبع موثق لحظاتي پيش خبر داد تحقيقات مقدماتي از موسويان كه به اتهام «ارتباط با عوامل خارجي و تبادل اطلاعات با آنها» دستگير و در حال حاضر در زندان اوين به‌سر مي‌برد،آغاز شده است.
در پي انتشار خبر بازداشت حسين موسويان عضو ارشد تيم مذاكره كننده سابق هسته‌اي و معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، يك منبع موثق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس جزئيات بيشتري را از خبر دستگيري موسويان تشريح كرد.
وي گفت: حسين موسويان دوشنبه شب به دادسرا احضار شد و پس از مراجعه و اداي توضيحات، دستگير و در حال حاضر در زندان اوين به سر مي‌برد.
اين منبع موثق، اتهام موسويان را مسايل اقتصادي ندانست و اظهار داشت: وي به خاطر يكسري ارتباطات با عوامل خارجي و تبادل اطلاعات با آنها دستگير و بازداشت شده است.
به گفته اين منبع موثق، موسويان احتمالاً درخصوص مسائل هسته‌اي با خارجي‌ها يكسرسي تبادل اطلاعات داشته است و اتهام جاسوسي درباره وي مطرح باشد.
اين منبع موثق با بيان اينكه پرونده موسويان هنور در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسراي تهران تحت رسيدگي است، افزود: موسويان در حال حاضر در مرحله بازجويي قرار دارد و تحقيقات درباره او ادامه دارد.
اين منبع موثق درخصوص احتمال آزادي موسويان نيز تصريح كرد: با توجه به اينكه ايشان تحت بازجويي هستند لذا بحث آزادي وي فعلاً منتفي است.
منبع: خبرگزاري فارس