يازده سوال در نقد حضور ايران در كنفرانس شرم الشيخ مصر

یادداشتی از وبلاگ http://antiamrica.blogfa.com

در بحث مذاكره با دولت ايالات متحده ، هرچند بخاطر مردم عراق، نوعي مشروعيت بخشي به اشغالگر نيست؟ با توجه به اينكه اقدام آمريكا از ابتدا، از سوي جمهوري اسلامي به اشغالگر تعبير شده است ؟‌ و از سويي هنوز امريكا ، ايران را به عنوان عامل ناامني در منطقه و خصوصا" عراق و افغانستان معرفي مي كند…


1- دولت امريكا نسبت به گذشتة‌ خود تغيير كرده ، كه امكان مذاكره با آن بوجود آمده است؟ آيا صفت گرگ خويي و زياده خواهي اين دولت كه همواره مورد تأكيد امام (ره) و رهبر انقلاب بوده و هست ،دست برداشته ؟‌ 2-در بحث مذاكره با دولت ايالات متحده ، هرچند بخاطر مردم عراق، نوعي مشروعيت بخشي به اشغالگر نيست؟ با توجه به اينكه اق