بررسی اوضاع یمن در مجمع حزب الله علم و صنعت

در ادامه سلسه جلسات جهان اسلام:

لازم بذکرست رسانه های داخلی و صدا و سیما همسو با رسانه های غربی، اقدام به بایکوت کامل اخبار شیعیان یمن و کشتار آنها توسط ارتش کرده است.همچنین انتظار از وزارت خارجه بمنظور پیگیری اوضاع شیعیان یمنی و اعلام موضع قاطع در برابر کشتار آنان تاکنون بی نتیجه بوده است.

هفته گذشته در ادامه سلسله جلسات ماهیانه جهان اسلام که به همت مجمع حزب الله دانشگاه علم و صنعت برگزار میگردد، اوضاع کشور اسلامی یمن مورد بحث و برزسی قرار گرفت. سخنران این جلسه که یکی از آگاهان به اوضاع یمن بود، به تشریح وضعیت شیعیان و رزمندگان یمنی(که در رسانه ها به شورشی و تروریست مشهورند)، جنگهای آنها با ارتش آمریکایی یمن و ارتباط دولت یمن با آمریکا پرداخت. لازم بذکرست رسانه های داخلی و صدا و سیما همسو با رسانه های غربی، اقدام به بایکوت کامل اخبار شیعیان یمن و کشتار آنها توسط ارتش کرده است.همچنین انتظار از وزارت خارجه بمنظور پیگیری اوضاع شیعیان یمنی و اعلام موضع قاطع در برابر کشتار آنان تاکنون بی نتیجه بوده است.

جهت پیگیری اخبار شیعیان یمنی میتوانید به آدرس http://www.alyamani.blogfa.com/ مراجعه نمایید.