برگزاری شب شعر دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی

در این جلسه که از ساعت 15 تا 17 در دانشکده روانشناسی برگزار می شود آقایان مصطفی محدثی خراسانی، سید ضیا قاسمی، علی داوودی، امید مهدی نژاد و محمد مهدی سیار حضور خواهند داشت. شب شعر دانشجویی با عنوان تذکر سبر عصر امروز در آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد. در […]

در این جلسه که از ساعت 15 تا 17 در دانشکده روانشناسی برگزار می شود آقایان مصطفی محدثی خراسانی، سید ضیا قاسمی، علی داوودی، امید مهدی نژاد و محمد مهدی سیار حضور خواهند داشت.

شب شعر دانشجویی با عنوان تذکر سبر عصر امروز در آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد. در این جلسه که از ساعت 15 تا 17 برگزار می شود آقایان مصطفی محدثی خراسانی، سید ضیا قاسمی، علی داوودی، امید مهدی نژاد و محمد مهدی سیار حضور خواهند داشت.

لازم به ذکر است که عنوان شب شعر بر گرفته از شعر زیر است :

بهار حرف کمی نیست ما نمی فهمیم / زبان تازه تقویم را نمی فهمیم

نشسته بر سر هر کوچه تذکر سبز / که یا قبول نداریم ، یا نمی فهمیم