معرفی اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی

با حکم مقام معظم رهبری صورت گرفت :

در حکم جدید آقایان محمود محمدي عراقي، دكتر منصور كبكانيان و دكتر حسين كچوئيان به اعضای سابق اضافه شده اند.

دکتر حسن کچوئیان عضو هئيت علمي و مديرگروه علوم اجتماعي دانشگاه تهران است كه آثار قابل توجهي در خصوص ماهيت هويت و گفتمان هويتي ايرانيان، جهاني شدن و علم بومي از ايشان منتشر شده است.

حضرات آيات و حجج اسلام و آقايان 1- حاج شيخ احمد جنتي 2- دكتر غلامعلي حدادعادل 3- دكتر حسن حبيبي 4- مهندس ميرحسين موسوي 5- دكتر احمد احمدي 6- دكتر علي شريعتمداري 7- دكتر رضا داوري 8- دكتر علي اكبر ولايتي 9- دكتر ايرج فاضل 10- دكتر محمدرضا عارف 11- دكتر مهدي گلشني 12- دكتر علي لاريجاني 13- سيدعليرضا صدرحسيني 14- دكترمحمدعلي كي نژاد 15- محسن قمي 16- حسن رحيم پور 17- دكترمحمدرضا مخبر 18- دكتر صادق واعظ زاده 19- علي اكبر صادقي رشاد 20- محمود محمدي عراقي 2- دكتر منصور كبكانيان 22- دكتر حسين كچوئيان

لازم به ذکر است که در حکم جدید آقایان محمود محمدي عراقي، دكتر منصور كبكانيان و دكتر حسين كچوئيان به اعضای سابق اضافه شده اند.

دکتر حسن کچوئیان عضو هئيت علمي و مديرگروه علوم اجتماعي دانشگاه تهران است كه آثار قابل توجهي در خصوص ماهيت هويت و گفتمان هويتي ايرانيان، جهاني شدن و علم بومي از ايشان منتشر شده است.