نشست فعالین دانشجویی شهر بابل برگزار می شود

با حضور آقای وحید جلیلی

در این  نشست به آسیب شناسی فعالیتها فرهنگی مذهبی در دانشگاهها پرداخته خواهد شد.

نشست فعالین دانشجویی شهر بابل روز  پنجشنبه  20/2/1385 ساعت 17 در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار می شود. در این نشست که با حضور آقای وحید جلیلی سردبیر دوره چهارم ماهنامه سوره و مسئول مرکز مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب برگزار می شود به موضوعاتی در آسیب شناسی فعالیتهای دانشجویی پرداخته خواهد شد.

برای این جلسه از فعالین دانشجویی دانشگاه فنی نوشیروانی، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پیام نور ، علوم و فنون و … دعوت به عمل آمده است.