نمایشگاه کاریکاتورهای مبارزه با مفاسد اقتصادی

در دانشگاه علوم و فنون مازندران

در این نمایشگاه که مقارن با سالروز صدور پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری برگزار شده است کاریکاتورهایی با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به نمایش گذاشته شده است.


نمایشگاهی از آثار استاد مازیار بیژنی کاریکاتوریست برجسته کشور به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و فنون در این دانشگاه برقرار شده است. در این نمایشگاه که مقارن با سالروز صدور پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری برگزار شده است کاریکاتورهایی با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه به مدت یک هفته در طبقه سوم این دانشگاه برقرار می باشد.