رفتن به بالا

سخنان نماینده دانشجویان دانشگاه شهید باهنر در دیدار با رئیس جمهور

بايد پرسيد كه چرا وزارت علوم تحقيقات و فناوري با برگزاري همايشي علمي و دعوت از نخبگان پابرهنه به بررسي تخصصي ايده اي نمي پردازد كه بيست و هشت مرتبه اقبال تجربه يافته و به مثابه عرصه اي است عيني براي ارائه الگوي مديريت اانقلابي.


حبیب الله رحیم پور ازغدی عضو کانون امام حسن مجتبی علیه السلام از تشکلهای جنبش عدالتخواه متن زیر را در حضور رئیس جمهور قرائت نمود.
بسم الله العليم
رياست محترم جمهوري
جناب دكتر احمدي نژاد :
1- عدم توجه كافي به فرنگ اقتصاد و رابطه متقابل اقتصاد و فرهنگ
با عنايت به نطق هاي انتخاباتي حضرت عالي و سياست گذاري هاي دولت، بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي مردم به عنوان اولويت اصلي دولت در نظر گرفته شده است و اين جهت گيري بنا به وجود شكاف طبقاتي و فقر غير قابل كتمان در جامعه و نيز بر اساس تفكر اصيل ديني، رويكردي قابل ستايش مي باشد.
اما نكته نه باريكتر از مويي كه دراين سياست گذاري مورد غفلت واقع شده است عدم توجه كافي به فرهنگِ اقتصاد و رابطه متقابل اقتصاد و فرهنگ است.
بديهي است كه در دورنماي متصور از جامعه ديني، علاوه بر اين كه عدالت اجتماعي و اقتصادي تحقق مي يابد، فضيلت هاي اخلاقي و ارزش هاي انساني نيز متجلي مي گردد. بنابراين اگر حكومت ديني مي خواهد براي رشد و تكامل انساني، برنامه ريزي كند اصالتا بايد به ابعاد معنوي و روحاني بشر توجه پيدا كند. و در اين طريق موانعي را كه راه تعالي بشر به سوي ملكوت را بسته است بزدايد كه از جمله اين موانع فقر مادي است. لذا توجه به از بين بردن فقر امري است تبعي نه اصلي.
با لحاظ شرايط كنوني، انكار فقر در كشور انكار بينات است و بر اساس فقه جواهري بر حكومت ديني واجب شرعي است كه به فقرا و محرومان رسيدگي نمايد. اما به راستي چه مقدار از نارضايتي هاي شماري از مردم از وضعيت معيشتي خويش و اقدامات دولت، ناشي از فقر حقيقي است و چه قدر از آن ريشه در روحيه مصرف زدگي و الگوهاي غلط مصرف در جامعه دارد؟ الگوهاي غلطي كه ثمره نگاه ترجمه اي به رسانه و مطبوعات، نفوذ خلق و خوي اشرافيت در برخي از مسئولان، بي اعتنايي دانشگاه ها به تحقيقات كاربردي و در نهايت غفلت از فرهنگ انقلابي و انقلاب فرهنگي بوده است.
پرسش پيش رو اين است كه نهادهاي فرهنگي دولت در كنار دستگاه هاي اقتصادي كه تكليف فقر زدايي و توليد ثروت ملي را بر دوش مي كشند، چه راهكاري در جهت تحقير روحيه مصرف گرايي و مقابله با منش سرمايه داري در پيش گرفته اند؟
و پرسش ديگر اين كه دستگاه هاي دولتي چه برنامه قابل اجرا و دقيقي براي اصلاح الگوي مصرف در ادارات دولتي و اقشار مردم اتخاذ كرده اند؟
2- ضرورت اصلاحات ساختاري براي دستيابي به تحول پايدار
بازديدهاي استاني و تاسيس گروه هاي مشورتي ازجوانان براي بخش عمده اي از لايه هاي مديريت اجرايي كشور، از ابتكارات و خلاقيت هاي فردي حضرت عالي بود كه فارغ از خلاء هاي ساختاري و وجود نقاط ضعفي در مقام اجرا ايده هاي قابل اعتنايي بوده اند و ثمراتي از قبيل:
ارتباط بلاواسطه دولتمردان با مردم
پرورش روحيه پاسخگويي در دولتمردان و پرسشگري در مردم
سياست گذاري بر اساس شرايط و نيازهاي منطقه اي و استاني
و ايجاد فرصتي براي مشاركت جوانان در عرصه هاي مديريتي را در پي داشته اند.
نگراني عمده اي كه در رابطه با سفرهاي استاني مطرح مي گردد اين است كه چنين ايده اي جهت افزايش كارايي بواسطه گروه هاي تخصصي ارزيابي علمي و پالايش نگردد. اما شايد بتوان ذكر كرد كه نگراني اصلي در اين رابطه، غفلت از تثبيت و نهادينه سازي اين ايده در ساختار قوه مجريه است. چرا كه تجربه دولت هاي پيش نيز اين نكته را ثابت مي كند كه حيات و بقاي بخشي ا زتحولات در دولتها تنها در گرو حضور خالقان اين تحولات بوده و لاغير. ايده اي اين چنيني كه در كليت و اصول تشابه زيادي با الگوي متصور از مديريت انقلابي دارد اگر به الگويي ضابطه مند تبدبل گردد ازاقبالي بيش از پيش براي تكرار در دولت هاي آينده برخوردار خواهد بود.
از اينرو بايد پرسيد كه چرا وزارت علوم تحقيقات و فناوري با برگزاري همايشي علمي و دعوت از نخبگان پابرهنه به بررسي تخصصي ايده اي نمي پردازد كه بيست و هشت مرتبه اقبال تجربه يافته و به مثابه عرصه اي است عيني براي ارائه الگوي مديريت اانقلابي.
جناب رئيس جمهور
فرصتي كه در اختيار قرار گرفته علاوه بر اين كه مجالي است براي خدمت رساني و محروميت زدايي، تكليف مضاعفي است براي نظريه پردازي ديني و ترجمان علمي الگوهاي انقلابي.
والله اعلم