اصولگرایان مستقل اعلام موجودیت کرد

پس از دو سال از تشکیل مجلس هفتم

اعضاي موسس اصولگرايان مستقل را عماد افروغ نماينده تهران، حسن سبحاني نماينده دامغان، محمد خوش چهره نماينده تهران، سعيد ابوطالب نماينده تهران ، محمود مدني نماينده گناباد، محمد هادي رباني نماينده شيراز و محمود محمدي نماينده آباده تشكيل مي‌دهند.


اصولگرايان مستقل مجلس هفتم، در يك نشست خبري اعلام موجوديت كردند.
اعضاي هيئت موسس اصولگرايان مستقل هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ظهر امروز سه شنبه در نشستي موجوديت خود را اعلام كردند.
عماد افروغ در اين نشست، با بيان اين كه احساس كرديم بعد از شكل گيري دولت، مجلس با يك فراز و فرودي در كار خود مواجه شده است، اظهار داشت: بعد از اينكه اصولگرايان در انتخابات پيروزي شدند، يك همسويي بوجود آمد كه اين همسويي مي‌تواند يك زنگ خطر باشد.
وي تاكيد كرد: ما شاهد يك تعامل دو سويه بين دولت و مجلس نيستيم، اما اميدواريم بتوانيم وفادار به اصول باشيم.
افروغ با تاكيد بر اين كه ما آماده هستيم در معرض نقد تند گروه‌ها قرار بگيريم، گفت: نمود سياسي تنها بخشي از حركت ما است و بحث ما صرفاً در عرصه انتخابات آينده نخواهد بود بلكه اميد داريم شاهد نهادينه شدن بيشتر اصولگرايان در جامعه باشيم.
نماينده مردم تهران با بيان اين كه اصولگرايان مستقل براي پاسداشت اصولگرايي تشكيل شده است، تصريح كرد: جريان نقد درون گفتماني با دولت مربوط به ماه‌هاي اخير نيست و از روزهاي اول، جريان اصولگرا با نقد وارد شد.
وي با ابراز اميدواري از اين كه فراكسيون اصولگرايان مستقل در تعامل با دولت اصولگرا، حقيقت گرايانه عمل كند، خاطرنشان كرد: احساس مي‌شود كه با توجه به جرياناتي كه در دو سال اخير اتفاق افتاده، نوع تعاملي كه برخي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان مجلس با دولت داشته‌اند، استقلال لازم پاس داشته شده است.
محمود محمدي ديگر عضو موسس اصولگرايان مستقل نيز در اين نشست اظهار داشت: با چهره‌هاي جديد كه جدا از چهره‌هاي سنتي هستند، تعابير جديد در مسائل مطرح مي‌كنند كه حول محور امنيت ملي مي‌باشد كه به وجهه كشور در عرصه بين‌المللي كمك مي‌كند.
محمود مدني نماينده مردم گناباد نيز در اين نشست تاكيد كرد: ما به هيچ عنوان معتقد نيستيم كه اين جريان باعث اختلاف در بين اصولگرايان شده است، بلكه اين جريان به وحدت اصولگرايان در اصول كمك خواهد كرد.
وي بيان داشت: ما از فراكسيون اكثريت جدا نخواهيم شد و در درون آنها باقي خواهيم ماند.
محمد هادي رباني نماينده مردم شيراز، ديگر عضو موسس اصولگرايان مستقل نيز در اين نشست، اظهار داشت: مجلس بايد آزاده، عدالت محور و فارغ از هر مسئله و وابستگي وظيفه خود را بر طبق قانون اساسي انجام دهد.
حسن سبحاني نماينده مردم دامغان نيز در اين نشست، تاكيد كرد: اصولگرايان مستقل يك جريان در درون اصولگرايان است و اين جريان به دنبال كارآمدي بيشتر مي‌باشد.
وي فعاليت اين جريان را عامل كارآمدتر كردن اصولگرايان در درون و بيرون مجلس دانست.
اعضاي موسس اصولگرايان مستقل را عماد افروغ نماينده تهران، حسن سبحاني نماينده دامغان، محمد خوش چهره نماينده تهران، سعيد ابوطالب نماينده تهران ، محمود مدني نماينده گناباد، محمد هادي رباني نماينده شيراز و محمود محمدي نماينده آباده تشكيل مي‌دهند.
منبع الف و فارس