محمد شاهی عربلو، رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک های دولتی

آقای شاهی عربلو در حالی به ریاست هیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی انتخاب شده است که مدیران بسیاری از بانک ها از نامه های پی در پی این نماینده مجلس برای معرفی افراد مختلف جهت دریافت تسهیلات کلافه شده اند. انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک […]

آقای شاهی عربلو در حالی به ریاست هیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی انتخاب شده است که مدیران بسیاری از بانک ها از نامه های پی در پی این نماینده مجلس برای معرفی افراد مختلف جهت دریافت تسهیلات کلافه شده اند.


انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک های دولتی، موجب تعجب و تاسف اکثر نمایندگان، مسئولان وزارت اقتصاد و نظام بانکی شده است.
آقای شاهی عربلو در حالی به ریاست هیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی انتخاب شده است که مدیران بسیاری از بانک ها از نامه های پی در پی این نماینده مجلس برای معرفی افراد مختلف جهت دریافت تسهیلات کلافه شده اند.
در مراحل مختلف رسیدن به مجلس هفتم، صلاحیت و اعتبارنامه شاهی عربلو بارها رد یا با اعتراض روبه رو شد اما وی هر بار توانست به شکلی مشکل را حل کرده و سرانجام وارد مجلس هفتم شود. شاهی عربلو در تیرماه 84 توانست به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم نیز برسد.
محمد شاهی عربلو در مجلس ششم نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود و در جریان حضور جزایری در مجلس ششم و پرونده وی، بارها نام شاهی عربلو تکرار شده است.
در آذرماه 83، افشای نامه این نماینده به مدیرعامل یکی از شرکت های هواپیمایی برای سپردن یک مناقصه به فرد مورد نظرش موجی از انتقاد در مجلس برانگیخت و اغلب نمایندگان ارسال چنین درخواست هایی از مدیران اجرایی را باعث وهن و وریزش آبروی مجلس دانستند.
طرح تحقیق و تفحص از بانک های دولتی به پیشنهاد دو نماینده در جلسه علنی 21 فروردین ماه امسال با 137 رای به تصویب رسید. اوایل اردیبهشت ماه جاری، هیات تحقیق و تفحص از بانک های دولتی تشکیل شد و ریاست آنرا شاهی عربلو به عهده گرفت.
جزئیات بیشتری از سوابق ایشان
بنابراین گزارش، در سال 1384، 61 نفر با توصیه و نامه های پی در پی این نماینده مجلس، 135 میلیارد تومان از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده اند.
تعداد افرادی که در سال 1385 و با کمک شاهی عربلو از بانک های دولتی تسهیلات کلان دریافت کرده اند 141 نفر است که نزدیک به 140 میلیارد تومان از بانک های دولتی تسهیلات گرفته اند.
این منبع آگاه با ابراز نارضایتی شدید مدیران بانکی از عملکرد شاهی عربلو اظهار داشت، بنابر آخرین آمار 650 نفر دیگر نیز از سوی فرد مذکور برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند که تا کنون تسهیلاتی به آنها تعلق نگرفته است.
طرح تحقیق و تفحص از بانک های دولتی به پیشنهاد دو نماینده در جلسه علنی 21 فروردین ماه امسال با 137 رای به تصویب رسید. اوایل اردیبهشت ماه جاری، هیات تحقیق و تفحص از بانک های دولتی تشکیل شد و ریاست آنرا شاهی عربلو به عهده گرفت.
منبع : الف