اگر اهل کار باشیم ، اهل تشکیلات نیز خواهیم بود.

وحید جلیلی در نشست فعالین دانشجویی بابل

 آرمانگرایی دینی دو جز دارد یکی نگاه به جهان و تحولات جهانی و دیگری نگاه به بی نهایت کوچک. یعنی عمل شما از دو جهت مهم است هم خود عمل و هم اهداف بزرگی که بخاطر آن عمل را انجام داده اید. آرمانگرایی و عملگرایی لازم و ملزوم هم هستند . شما برای رسیدن به اهداف بزرگ باید اهداف کوچک را هم درنظر بگیرید. آرمانگرایی اجتماعی یک کار صد در صد فردی است و اولین کسی که بهره می برد خود فرد است مثلا شهادت.

نشست فعالین دانشجویی شهر بابل با حضور وحید جلیلی مدیر مرکز مطالعات جبه فرهنگی انقلاب برگزار شد. در این نشست که دانشجویانی از دانشگاههای علوم و فنون مازندران، نوشیروانی بابل، پیام نور آمل ، آزاد بابل ، امام صادق بابلسر و … حضور داشتند آقای جلیلی به سوالات حاضران پاسخ دادند. بخشی از محورهای اصلی سخنان ایشان به شرح زیر است :

چگونگی شکل گیری جمع 

اگر اهل کار باشیم ، اهل تشکیلات نیز خواهیم بود. این که کار چگونه تشکیل می شود ؟ با آرمانخواهی. ما بایستی قدر حکومت دینی که در آن قرار داریم را بدانیم و برای این منظور بایستی تاریخ انقلاب را بخوانیم، موقعیت اسلام گرایان را قبل و بعد از انقلاب مقایسه کنیم و شرایطی که آنها در آن مبارزه کردند را بررسی نماییم. همچنین باید به دنبال این باشیم که یک جمع نمونه بسازیم و نه یک فرد نمونه.

نگاه آرمانگرایانه، نگاه واقع بینانه

 آرمانگرایی دینی دو جز دارد یکی نگاه به جهان و تحولات جهانی و دیگری نگاه به بی نهایت کوچک. یعنی عمل شما از دو جهت مهم است هم خود عمل و هم اهداف بزرگی که بخاطر آن عمل را انجام داده اید. آرمانگرایی و عملگرایی لازم و ملزوم هم هستند . شما برای رسیدن به اهداف بزرگ باید اهداف کوچک را هم درنظر بگیرید. آرمانگرایی اجتماعی یک کار صد در صد فردی است و اولین کسی که بهره می برد خود فرد است مثلا شهادت. باید در آرمانگرایی اخلاص داشته باشیم و قرار نیست هر آنچه که انجام می دهیم حتما نتیجه اش را هم خودمان ببینیم.

 عمل زدگی

 ابتدا باید عمل را تعریف کنیم. عمل فعالیتی است که مبنا و غایت درست داشته باشدو دو رکن دارد یکی اخلاص (جهت گیری فردی) و دیگری آرمان (جهت گیری اجتماعی) عمل دو رکن دارد یکی معرفت و دیگری اراده. خیلی از کارها عمل نیست ، ادا است و ادا زدگی است والا عمل هر چه باشد خوب است. برای کسب اراده بایستی فاصله میان قول و فعل را کم کرد. تعدد سلایق و کمی منابع ما مشکل منابع نداریم بلکه بهره وری ما پایین است. اگر بهره وری بالا باشد تزاحمی میان نگاههای مختلف برای کار پیش نمی آید. فرماندهان بیست و چند ساله جنگ یک لشکر را میگرداندند و ما برای برگزاری یک اردو بیست نفر را یک ترم درگیر می کنیم!!! اردوی جنوب با سه نفر قابل مدیریت است. نیرو باید سه ویژگی داشته باشد اخلاص و آرمان و توان که با وجود دوتای اول سومی هم خواهد آمد.