رفتن به بالا

هيچ نشانه‌اي از درايت در مذاكره با آمريكا ديده نمي‌شود

مذاكره با آمريكا خطر بزرگي است

آمريكا مذاكره را فقط براي مذاكره مي‌خواهد، نه براي حل و فصل مسايل فيمابين. به محض آنكه ايران به مذاكره با آمريكايي‌ها تن دهد، در حقيقت خواسته‌ي آنها بعد از 28 سال را بر آورده ساخته‌ايم

مذاكره با آمريكا دست دادن با شيطان و رقصيدن با گرگهاست

دولتمردان بايد بگويند كه چه تغييري در ماهيت امريكا پديد آمده است كه تا چند وقت قبل همه مذاكره با آمريكا را مضموم مي‌دانستند و امروز آن را مورد پسند تلقي مي‌كنند آيا تحولي پيش آمده است؟»

مدير مسوول روزنامه كيهان با اشاره به اعلام رسمي ايران براي مذاكره با آمريكا بر سر عراق گفت:« آمريكا مذاكره را فقط براي مذاكره مي‌خواهد، نه براي حل و فصل مسايل فيمابين. به محض آنكه ايران به مذاكره با آمريكايي‌ها تن دهد، در حقيقت خواسته‌ي آنها بعد از 28 سال را بر آورده ساخته‌ايم.»

حسين شريعتمداري  با اشاره به اعلام سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان مبني بر آمادگي براي مذاكره با آمريكا در بغداد بر سر مسايل عراق، با بيان اينكه مذاكره‌ي ايران با آمريكا خطايي بزرگ و استراتژيك است كه اگر انجام پذيرد خسارت‌هاي ناگوار و جبران ناپذيري را براي ايران در پي خواهد داشت، ابراز عقيده كرد:« معتقدم مذاكره با آمريكا دست دادن با شيطان و رقصيدن با گرگهاست.»

وي ادامه داد:« آمريكا مذاكره را فقط براي مذاكره مي‌خواهد نه براي حل و فصل مسايل فيمابين و اين نكته اي است كه بارها در گذشته از سوي برخي بزرگان هم به آن اشاره شده است.»

شريعتمداري گفت:« مقاومت جمهوري اسلامي ايران در برابر زورگويي‌هاي آمريكا در 28 سال گذشته موجب شد تا ايران به پرچمدار مبارزه با نظام سلطه جهاني تبديل شود و به عنوان يك الگوي موفق و كارآمد پيش روي نهضت‌هاي آزادي خواه و استقلال طلب اسلامي قرار گيرد تا جايي كه اين نهضت‌ها ريشه‌ خود را بر آمده از انقلاب اسلامي مي‌دانند. حتي استراتژيست‌هاي بزرگ آمريكايي بر اين مساله اشاره داشتند.»

وي با بيان اينكه در نگاه نهضت‌هاي آزادي خواه و استقلال طلب اسلامي، ايران عقبه استراتژيك آنهاست گفت:« امروز ما انتفاضه فلسطين، حزب‌الله لبنان و رويكردهاي اسلام گرايان در الجزاير، اندونزي، تركيه و برخي نهضت‌هاي موثر در جهان اسلام را پيش روي خود داريم كه از انقلاب اسلامي الگو گرفتند و عرصه را به آمريكا در منطقه حتي در سطوح بين‌المللي تنگ كردند.»

مدير مسوول روزنامه كيهان با اشاره به جنگ 33 روزه لبنان اظهار داشت:« موفقيت حزب‌الله لبنان در اين جنگ به شكلي ناباورانه‌اي از سوي آمريكايي‌ها و متحدانش به عنوان يك حركت غير قابل انتظار توصيف شده است و اينها همه بر آمده از انقلاب اسلامي و الگوي امام خميني(ره) است كه نهادينه شده و از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي حكيمانه و مدبرانه دنبال شده است.»

شريعتمداري گفت:« آمريكايي‌ها قصد دارند از طريق مذاكره با ايران اين الگو را بشكنند به اين معنا كه مذاكره را فقط براي مذاكره مي‌خواهند و از انجام و حتي شروع مذاكره قصد دارند توهم اين اقدامات را به نهضت‌هاي جهان اسلام القا كنند كه اگر جمهوري اسلامي ايران خواستگاه عقبه استراتژيك و ايدئولوژيك شماست، اين ريشه و عقبه هم نهايتا بعد از 28 سال مقاومت چاره‌اي جز نشستن در كنار آمريكا و مذاكره با آمريكا نديده است

وي خطاب به دولتمردان كشور كه قصد مذاكره با آمريكا را دارند گفت:« آنها بايد بگويند كه چه تغييري در ماهيت امريكا پديد آمده است كه تا چند وقت قبل همه مذاكره با آمريكا را مضموم مي‌دانستند و امروز آن را مورد پسند تلقي مي‌كنند آيا تحولي پيش آمده است؟»

وي خاطر نشان كرد:« همه شواهد و قرائن موجود حاكي از آن است كه نه تنها آمريكا تغيير ماهيت نداده است بلكه كينه توزي‌هايش عليه ايران و جهان اسلام روز به روز شتاب بيشتري به خود گرفته است. با اين حساب طبيعي است كه مذاكره با آمريكا خطر بزرگي است

مدير مسوول روزنامه كيهان با بيان اينكه برخي دوستان و دولتمردان معتقدند كه ما فقط بر سر ماجراي عراق با آمريكا مذاكره مي‌كنيم، گفت:« واقعيت اين است كه در مذاكره بايد طرفين مذاكره در كف مذاكرات با هم توافق و اشتراك نظر داشته باشند، ما در اين ماجرا (عراق) با آمريكا توافق نداريم. ايران بر اين باور است كه عامل اصلي ناآرامي‌ها و ناامني‌هاي عراق حضور اشغالگران است بنابراين چگونه مي‌توان با كساني كه خودشان عامل ناامني هستند درباره عراق امنيت به بحث و گفتگو نشست.»

وي ادامه داد:« ممكن است دوستان نظرشان اين باشد كه ايران در مذاكراتي كه صورت مي‌پذيرد پيشنهادات خود را مطرح مي‌كند و خواسته‌هاي باج خواهانه و غير منطقي آمريكاييها را نخواهيم پذيرفت، اما معتقدم اين هم يك اشتباه بزرگ است.آمريكايي‌ها منظورشان از مذاكره فقط مذاكره است و به محض آنكه ايران به مذاكره با آمريكايي‌ها تن دهد در حقيقت خواسته‌ي آنها را بر آورده ساخته‌ايم. صرفنظر از اينكه نتيجه مذاكرات چه باشد، امتيازي را كه آمريكايي‌ها 28 سال به شدت در پي آن بودند را به صورت رايگان داده‌ايم. لذا اين استدلال نمي‌تواند قابل قبول باشد.»

وي گفت:« حتي اين استدلال كه گفته مي‌شود ما امروز در موقعيت قدرتمندي قرار داريم دليل كافي نيست البته كه ايران در جايگاه قدرتمندي قرار دارد و نقش برجسته‌اي را بيش از همه سالها داريم و در مقابل آمريكايي‌ها در موضع ضعف قرار دارند، اما بحث بر سر اين است كه اصل مذاكره امتيازي است كه به آمريكاييها داده مي‌شود< /strong>.»

شريعتمداري در پاسخ به اين سوال كه مقامات ايراني اعلام مي‌كنند كه بر اساس درخواست مقامات دولتي و مذهبي عراق حاضر به مذاكره با آمريكا در جهت امنيت عراق شده‌اند، گفت:« ما بايد در مقابل اين درخواست‌ها بهايي را كه مي‌خواهيم بپردازيم و متاعي كه احتمالا درپي بدست آوردنش هستيم را مقايسه كنيم. اگر اين جايگاه برجسته‌ي جمهوري اسلامي ايران به عنوان خواستگاه نهضت‌هاي اسلامي آسيب ببيند خود دولتمردان كنوني عراق هم از اين آسيب در امان نخواهند بود، بنابراين دليلي ندارد كه ما به اين خواسته با توجه به بهاي سنگيني كه بايد بپردازيم و بعضا جبران ناپذير است، تن دهيم.»

وي گفت:« ما مي‌توانيم آنها را قانع كنيم و برايشان ماجرا را توضيح دهيم چرا كه اين ماجرا بسيار ساده است. طبعا برادران دولتمرد عراقي ما آن را خواهند پذيرفت.»

شريعتمداري در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه شما معتقديد در يك مذاكرات طرفين بايد به كف مذاكرات توافق داشته باشند، اما ما مذاكرات هسته‌ايمان در حالي از سه سال گذشته آغاز شده است كه طرف اروپايي و بعد از آن 1+5 خواسته‌هاي اوليه خود را هم چنان مطرح مي‌كند آيا نمي‌توانيم در مذاكره با آمريكا هم با اين شرايط بر سر ميز مذاكره بنشينيم؟ اظهارداشت:« ما در مذاكرات هسته‌اي يك كف و معيار اوليه داشتيم و آن معاهده ان.پي.تي و پادمان‌هاي جامع بود و الان هم حرف ايران كه كاملا منطقي است اين است كه به معاهده برگرديم و به مفاد آن پايبند باشيم بنابراين در آنجا كف مذاكرات تعيين شده بود اما در مذاكرات ايران و آمريكا هيچ كف مشتركي وجود ندارد

مدير مسوول روزنامه‌ي كيهان در پاسخ به اين پرسش كه احتمال دارد انجام گفت‌و‌گو‌ها ميان ايران و آمريكا بر سر عراق بر مذاكرات دكتر لاريجاني و سولانا تاثير داشته و راهگشا باشد، ابراز عقيده كرد:«‌ من اين نگاه و توقع را بسيار ساده‌لوحانه مي‌دانم. اولا آمريكايي‌ها به خوبي مي‌دانند كه ايران در پي توليد سلاح هسته‌يي نيست، بنابراين گروكشي پرونده‌ي هسته‌يي ما نوعي باج خواهي است. از سويي بايد به مساله توجه داشت كه آمريكايي‌ها بنابر شواهد موجود غير قابل انكار و اظهارات رسمي خود در عراق در باتلاق گير افتاده‌اند. آنها در پي استفاده از امكانات ايران براي نجات خود از عراق هستند.»

وي افزود‌:« در مقابل اين مساله چه چيز را مي‌خواهند به ايران دهند؟ تا به حال آمريكا‌يي‌ها به كدام عهد و پيمان خود وفادار بوده‌اند كه ما چنين انتظاري از آنها داشته باشيم.»

مدير مسوول روزنامه‌ي كيهان گفت:« معتقدم هيچ نشانه‌اي از درايت در مذاكره با آمريكا ديده نمي‌شود

شريعتمداري در خصوص احتمال گرفتن نتايجي از مذاكرات احتمالي ايران و آمريكا در آينده‌ در بحث هسته‌يي بر اساس آنچه خواست ايران است، گفت:« معتقدم بهاي سنگيني به مراتب فراتر از همه اين مسايل بايد پرداخت كنيم.»

وي تاكيد كرد:« نبايد از نظر دور داشته‌ باشيم كه درگيري ايران و آمريكا ماهوي است و از ماهيت طرفين درگيري نشات مي‌گيرد. ايران بر اسلام ناب كه ظلم ستيز و استكبار ستيز است تكيه دارد و‌ آمريكايي‌ها بر خوي استكباري خود. بنابراين صحنه‌هاي درگيري مي‌تواند تغيير كند اما اصل درگيري پابرجا خواهد ماند. مگر اين‌كه يكي از دو طرف تغيير ماهيتي دهند؛ يا ما خداي نكرده از اسلام دست بكشيم و يا آمريكاييها از خوي استكباري‌شان كنار بكشند. از آنجايي كه هيچ يك از اين دو در افق پيش رو ديده نمي‌شود، ساده انديشي است كه فكر كنيم مشكلات ما از اين راه‌ها حل شود

اين روزنامه‌نگار در پاسخ به اين پرسش كه به نظر مي‌آيد آمريكايي‌ها بيش از ايران فرصت‌ها و تهديد‌هاي ايجاد ارتباط با ايران را بعد از 28 سال بررسي كرده باشند، با اشاره به گزارش هشت‌ماه قبل امريكن اينتر پرايز، كميته‌ي خطر براي كاخ سفيد و محتواي گزارش بيكر- هميلتون كه براي بوش تهيه شده بود گفت: « در تمامي اين گزارش‌ها به وضوح ديده مي‌شود كه آنها در پي استفاده از امكانات ما براي بيرون آمدن از دشواري هاي كنوني در عراق هستند. در دو گزارش اول به صراحت آمده است كه بايد در ايران جاي پايي داشته باشيم و چون چنين چيزي فعلا مقدور نبوده است، دفتر دبي را تاسيس كردند كه زير نظر مستقيم ديك چني اداره مي‌شود و موسسه‌ي هيفوس در هلند نيز در اين راستا تشكيل شده است.»

شريعتمداري با اشاره به عملكرد اين دفاتر و موسسات در دعوت از برخي از روشنفكران و رونامه‌نگاران ايراني و در اختيار قرار دادن امكانات بسيار در خدمت آنها گفت:«‌ آنها مي‌خواهند از اين طريق عمليات براندازي را به شكل نرم در ايران مديريت كنند. نبايد از نظر دور داشت كه آمريكا‌يي‌ها براندازي ايران را به عنوان يك هدف استراتژيك در دستور كار قرار دارند و تغيير دولت‌ها اين هدف را تغيير نمي‌دهد.»

منبع : ايسنا