يازده علامت سوال در مذاكره با آمريكا

بازخواني يك يادداشت :

آيا صفت گرگ خويي و زياده خواهي اين دولت كه همواره مورد تأكيد امام (ره) و رهبر انقلاب بوده و هست، دست برداشته؟‌


1- دولت امريكا نسبت به گذشتة‌ خود تغيير كرده ، كه امكان مذاكره با آن بوجود آمده است؟

آيا صفت گرگ خويي و زياده خواهي اين دولت كه همواره مورد تأكيد امام (ره) و رهبر انقلاب بوده و هست ،دست برداشته ؟‌

2-در بحث مذاكره با دولت ايالات متحده ، هرچند بخاطر مردم عراق، نوعي مشروعيت بخشي به اشغالگر نيست؟ با توجه به اينكه اقدام آمريكا از ابتدا، از سوي جمهوري اسلامي به اشغالگر تعبير شده است ؟‌ و از سويي هنوز امريكا ، ايران را به عنوان عامل ناامني در منطقه و خصوصا" عراق و افغانستان معرفي مي كند.

3- رهبر انقلاب در اولين روز سال جاري يك از اهداف عمده آمريكا را به عنوان بزرگترين دشمن دولت و مردم اسلامي ايران ،ايجاد رخنه و چندگانگي در جبهة داخلي عنوان كردند.موضعي اختلاف برانگيز نخواهد بود و موجب اعتراض بخش هايي از بدنة مردم ،دانشجويان و افراد و جريانات سياسي نخواهد شد؟‌

4- يكي از سئوالات قديمي در اين خصوص كه هيچ گاه پاسخي در خود به آن داده نشده است سوي محوريت ايران در جريان مقاومت جهاني در برابر آمريكا است ،‌كه در دوره اخير با روي كار آمدن آقاي دكتر احمدي نژاد و پررنگ تر شده است. بسياري از بزرگان مذهبی سياسي جمهوري اسلامي در برابر زورگويي هاي آمريكا،‌براي بسياري از افراد و جريانات مسلمان و غيرمسلمان آزاده و حقيقت جو اميدبخش بوده است و انتشار اولين تصاوير از دست در دست قرار دادن حتي عكس هاي مشترك نمايندگان جمهوري اسلامي و دولت ايالات متحده بسياري از اين اميد رابه نااميدي تبديل خواهد كرد و ضربه أي مهلك بر ثقل مقاومت دربرابر آمريكا در صحنة جهاني خواهد بود پاسخ و استدلال دستگاه دیپلماسی در اين خصوص چه مي باشد؟‌

5- همه به خوبي آگاهند كه جريان خبري و اطلاع رساني در صحنة بين المللي در كنترل مطلق صهيونيزم جهاني و دولت ايالات متحده آمريكاست لذا طبيعي است كه اين دولت بر اساس منافع خودش دست به انتشار اخبار وتصاوير از شكل و محتواي مذاكرات با دولت جمهوري اسلامي اقدام كند؟‌نحوه مواجهه شما با اين مشكل چگونه خواهد بود؟ و چگونه مي توانيد در برابر امپراطوري عظيم خبري و تبليغاتي امريكا از خود و محتواي مذاكرات هرچند از موضع عزت دفاع كنيد؟‌

6- مگر نه اين است كه به تعبير امام و رهبر انقلاب و تمامي انسان هاي حق طلب ،دولت امريكا مسئول مستقيم و غيرمستقيم كشتار بسياري ازملت هاي مظلوم و مسلمان در اقصي نقاط دنيا بوده و هست و مگرنه اينكه دولت ايالات متحده هر روز دركشور همسايه ما عراق، مرتكب جنايات عظيم بشري مي شود و مگر نه اينكه رژيم غاصب صهيونيستي به واسطه ي كمك هاي بي شائبه ي امريكا سال هاست كه هزاران كودك و زن و جوان فلسطيني و لبناني را به خاك و خون كشيده و مي كشد؟‌با وجود اين مسئله به تعبير امام (ره ) جواب دولت و نظام جمهوري اسلامي به مادران و جوانان و كودكان بي گناه فلسطيني، لبناني و عراقي و افغانستاني چه خواهد بود؟‌آيا اين تعبيري بجا نخواهد بود كه دولت جمهوري اسلامي در راستاي منافع خود پا بروی خون هزاران كشته و شهيد مسير مبارزه و مقاومت در برابر زياده خواهي هاي آمريكا گذاشته است ؟‌

7- در بحث مذاكره با دولت ايالات متحده در خصوص امنيت داخلي عراق مادامي كه ايران در پشت ميز مذاكره با امريكا حاضر نباشد، مي تواند با استدلال خروج اشغالگران از عراق به عنوان يگانه راه حل بازگشت امنيت به عراق،‌تكيه كند ،‌اما در صورت حضور در ميز مذاكره با دولت ايالات متحده در اين خصوص براي همگان آشكار خواهد بود كه همكاري يا عدم همكاري ايران با آمريكا،‌استدلال جمهوري اسلامي را مبني بر خروج آمريكائي ها از عراق را نپذيرد و يا به هر دليلي رويكرد زياده خواهانه و زورگويانه خويش را تحت مذاكرات نيز متجلي سازد، عكس العمل ايران چه خواهد بود؟‌

آيا به اين زياده خواهي ها تن خواهيم داد. يا در غير اينصورت حواشي تبليغاتي و پروپا گانداي گسترده آمريكا در رسانه هاي بين المللي مبني بر عدم همكاري ايران در تأمين امنيت عراق را به تن ماليده ايم .

8- تجربة كشورهايي كه پس از سال ها مقاومت در برابر زياده خواهي هاي امريكا در نهايت پشت يك ميز نشسته اند و برخي الزامات طرح شده از سوي دولت ايالت متحده را پذيرفته اند ، چه ميزان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً اين كشورها چه ميزان به موفقيت و عزّت بيشتر دست يافته اند؟‌

۹- بر فرض پذیرش مذاکره ، شرم الشیخ به خاطر پیمانهای ننگین عرفات و گروههای سازشکار فلسطینی با رژیم صهیونیستی و دیگر پیمانهای ضد اسلامی نامی بد آوازه است . چرا در این مکان ننگ آور برای مسلمین نذاکره می کنید؟

۱۰- بر فرض مذاكره ، آيا فرد مقتدر ، شجاع و فعال تري را نمي توانستيد به عنوان سرپرست تيم مذاكره كننده به شرم الشيخ بفرستيد؟ آيا به نظر شما آقاي متكي خواهد توانست اشغالگر بودن آمريكا را در اين نشست و ضرورت خروج سريع آن را به ديگر شركت كنندگان و رسانه هاي خبري به اثبات برساند؟!

۱۱- آيا در شرايط كنوني كه آمريكا همواره ايران را پناهگاه تروريستان و حامي تروريسم اعلام مي كند و ما هنوز دچار تحريم هاي مختلف سياسي، اقتصادي و حتي علمي آمريكا هستيم. ديپلمات هاي ما در اربيل عراق در دست آمريكا اسير هستند. آیا آمریکا دشمنی اش را به کنار گذاشته و از دسیسه چینی و تصویب بودجه علیه ایران دست برداشته است كه با آن مذاكره مي شود ؟ آيا اين نوعي چراغ سبز یکسویه به آمريكا و سياست هاي خصمانه آن نيست؟

منبع: http://a
ntiamrica.blogfa.com