آمريكا نماد استكبار جهاني است

در بیانیه بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير پيرامون مذاكره ايران با آمریکا :

به دولت اسلامي ايران اعتماد داريم اما بايد مراقب تصميم سازي‌هاي داخلي و فريب‌ها و جنجال‌هاي رسانه‌اي دشمن باشيم. اگر امروز به بهانه برقراري امنيت عراق بر سر ميز مذاكره با آنان كه خود عامل اصلي ناامني‌ها هستند بنشينيم چه تضميني وجود دارد كه فردا روز ما را به بهانه‌اي واهي‌تر بر سر ميز مذاكره ننشانند.

در اين بيانيه آمده است: « جمهوري اسلامي پس از گذشت سه دهه از عمر پربركت خود توانسته است بدون وابستگي به هيچ قدرت جهاني در مقابل تمام توطئه‌ها و فراز و نشيب‌ها بايستد. در طي اين ساليان اين ملت توانسته است با شرف و عزت به سوي اهداف خود حركت كرده و بارها پوزه استعمار بزرگ، شيطان خليج فارس، آمريكاي جهان خوار را به زمين بمالد. طوري كه در بحراني‌ترين اوضاع هم در مقابل او ذره‌اي عقب ننشسته است. چند روزي است كه زمزمه‌هاي توطئه جديد آمريكا يعني مذاكره با ايران به گوش مي‌رسد، همان توطئه‌اي كه سال گذشته هم مطرح شد ولي بحمدالله موفق به اجراي نقش شوم خود نشدند و همچنان در انتظار آن به سر مي‌برند، همان خوابي كه آمريكا موفق به تعبير آن نشده است.»

در اين بيانيه تصريح شده است: «اما مذاكره بر سر كدام موضوع حياتي؟ هرچند ناامني كشور همسايه‌مان عراق به گونه‌اي با مساله‌اي امنيت كشور ما نيز گره خورده است و از طرفي وظيفه ديني و شرعي‌مان حكم مي‌كند كه برادران و خواهران مسلمان خود را در جهت برون رفت از اين بحران ياري رسانيم، اما تمام اين مسائل توجيهاتي است كه در ازاي دادن امتياز بزرگي با عنوان مذاكره با آمريكا صورت مي‌گيرد. همان مذاكره‌اي كه مقام معظم رهبري با درايت و آينده‌نگري خود خبر از آن دادند و فرمودند: ما به هيچ وجه با آمريكا مذاكره نمي‌كنيم چراكه منطق او منطق مذاكره نيست. آيا منطق او به منطق مذاكره بدل گشته است؟ چرا بايد با اين جرسومه فساد پشت يك ميز به مذاكره بنشينيم. نظام منحوسي كه دست او به خون جوانان اين مرز و بوم آغشته است و براي دست درازي به جان و مال و ناموس و سرزمين‌هاي ما يك روز دست از توطئه برنداشته است. هرچند گفته‌ها حاكي از آن است كه مذاكرات در سطح بسيار پاييني انجام مي‌شود ولي قابل تامل است كه رد كردن يك خط قرمز يعني اين كه خطوط زرد هم پاره شده است.»

در ادامه اين بيانيه نويسندگان اظهار داشته‌اند: «به دولت اسلامي ايران اعتماد داريم اما بايد مراقب تصميم سازي‌هاي داخلي و فريب‌ها و جنجال‌هاي رسانه‌اي دشمن باشيم. اگر امروز به بهانه برقراري امنيت عراق بر سر ميز مذاكره با آنان كه خود عامل اصلي ناامني‌ها هستند بنشينيم چه تضميني وجود دارد كه فردا روز ما را به بهانه‌اي واهي‌تر بر سر ميز مذاكره ننشانند. اين چه مصحلتي است كه به خاطر آن از حادثه هواپيماي مسافربري، حادثه طبس و 8 سال كشتار جوانان ما چشم پوشي شده است؟ چگونه مي‌توان با دولتي كه براي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي به طور رسمي بودجه تعيين مي‌كند مذاكره كرد؟»

در پايان اين بيانيه آمده است: «آمريكا نماد "استكبار جهاني" است و ايران "نماد استكبار ستيزي"؛ اين معادله نبايد بهم بخورد. در اينجا لازم است كه اعلام كنيم دانشجويان انقلابي سخنان امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري را از ياد نبرده‌اند و نخواهند گذاشت كه امروز به گفته آن پير فرزانه كه فرمودند اگر روزي با آمريكا رابطه برقرار كرديد بدانيد كه آن روز روز مرگ شماست. تابوت خود را بر دستانمان حمل مي‌كنيم و آگاه باشيد كه همين دانشجويان رشته رابطه با شيطان بزرگ را از جا برخواهند كند و دست توطئه را قطع خواهند نمود به اميد عزت اسلام.»