تجمع امروز به موقع برگزار می شود

در واکنش به اس ام اس های دروغین :

لذا لازم است تاکید کنیم که تجمع امروز تجمعی ضد آمریکایی و ضد مذاکره است و نه تجمعی ضد دولت و این تجمع راس ساعت 13:30 در خیابان پاستور مقابل دفتر ریاست جمهوری برگزار می شود.


متاسفانه پس از اعلام خبر تجمع و صدور بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه برخی جریانات با بی اخلاقی و به نام حمایت از دولت اقدام به ارسال اس ام اس های دروغین مبنی بر تغییر ساعت تجمع ، لغو تجمع و … نموده اند. این حرکت از سوی کسانی که داعیه دار اخلاق در حکومت و … هستند بسیار تعجب بر انگیز است. ایشان به جای پاسخگویی به سوالات مطرح شده با چند کلمه مصلحت است و شما نمی دانید و سطحی است و … سعی نمودند تا صورت مسئله را پا نمایند. لذا لازم است تاکید کنیم که تجمع امروز تجمعی ضد آمریکایی و ضد مذاکره است و نه تجمعی ضد دولت و این تجمع راس ساعت 13:30 در خیابان پاستور مقابل دفتر ریاست جمهوری برگزار می شود.