اعتراض شدید به طرح موضوع مذاکره

گزارش کامل تجمع در مقابل ریاست جمهوری و مجلس :

براي ما چپ و راست در شعار مهم نيست و عملكرد آنها براي ما مهم است و رايي كه به آنها داديم براي آن بود كه آنها در خط ناب امام خميني(ره) بودند. ولي امروز ظاهرا اوضاع طور ديگري شده است. ما از اين آقايان مي‌خواهيم موضع خود را مشخص كنند كه آيا حرف ما اشتباه است يا حرف اين آقايان درست است؟ امروز ما حرفمان را زديم و هرچه كه بعد از اين انجام دهند و به ما فشار بياورند مهم نيست. 

جمعي از دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف شيراز، اصفهان و هم‌چنين اعضاي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي و مجمع حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت، در اعتراض به طرح موضوع مذاكره با آمريكا و پيشنهاد تشكيل گروه دوستي پارلماني ايران و آمريكا مقابل نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

در ابتداي اين تجمع كه مقابل نهاد رياست جمهوري برگزار شد، يكي از دانشجويان تجمع‌كننده گفت: آمريكا در بودجه‌ي خود تصويب مي‌كند كه در نظام جمهوري اسلامي ايران اختلال ايجاد كند و بعد از آن درخواست مذاكره با ايران به صورت رسمي پذيرفته مي‌شود و بعد آمريكا اعلام مي‌كند كه ايران مي‌خواهد با ما مذاكره كند. ما به مسوولان گوشزد مي‌كنيم اگر اشتباه ‌كنيد وظيفه‌ي مردم و ما دانشجويان گوشزد كردن است.

به گزارش ايسنا، پس از اين صحبت، دانشجويان شعار دادند «دانشجو مي‌ميرد، سازش نمي‌پذيرد»، «هيهات من الذله»، «مذاكره در عراق، هديه ما به بوش است».

در ادامه اين تجمع، يكي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان با تاكيد بر اين‌كه ما با هيچ‌كس عقد اخوت نبسته‌ايم و چشم و فرمانمان به صحبت‌هاي مقام معظم رهبري و امام خميني(ره) است، گفت: معجزه‌ي هزاره‌ي سوم، دولت اصولگرا و دولت آرمان‌خواهي است كه مي‌خواهد با آمريكا مذاكره كند. ما به ملت مستضعفين چگونه جواب بدهيم كه بعد از 28 سال مرگ بر آمريكا گفتن قصد مذاكره داريم؟ خميني(ره) شاهد باش كه ما اعتراض كرديم.

به گزارش ايسنا، دانشجويان پس از اين صحبت، اين شعار را تكرار كردند «مسوول انقلابي، حرف خميني اين است، نه سازش نه تسليم، نبرد با آمريكا».

در ادامه‌ي اين تجمع، يكي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت گفت: ما كه از خودمان حرفي نداريم و تمام صحبت‌هاي ما حرف مقام معظم رهبري است. ديگر ما چه مي‌خواهيم؟ حتما بايد رهبر فتوا بدهد تا عمل كنيم؟ اين مذاكره به نوعي كوتاه آمدن در مقابل آمريكاست. آيا آمريكا از خوي استكبارگري‌اش دست برداشته يا ما عوض شده‌ايم؟ سوال اين است كه چه چيزي عوض شده است؟

اين فعال دانشجويي ادامه داد: مشكل اصلي ما با آمريكا مشكل ايدئولوژيك است و منطق ما با آنها يكي نيست. پس بايد بر اساس چه چيزي مذاكره كنيم؟ و اين مذاكره موضوعيت ندارد. آقاي احمدي‌نژاد! شما به خاطر شعارها و آرمان‌هايتان راي آورديد و ما دانشجويان در آن زمان تلاش كرديم كه به خاطر اين آرمان‌ها به شما راي بدهيم و شما رييس‌جمهور شويد، اما اكنون چه شده است؟ سيستم وزارت خارجه ما چه شده؟ آيا آرمان‌هاي ما تغيير كرده است؟

وي در ادامه اظهار داشت: مذاكره با آمريكا به معناي قبول كردن آمريكا به عنوان يك قدرت جهاني است و خيلي اين موضوع عجيب است كه ما قبلا تاكيد داشتيم كه با آمريكا نبايد مذاكره كنيم، ولي حالا براي اين مذاكره توجيه و دليل مي‌آوريم. جواب بدهيد كه چه عاملي باعث شده كه شرايط تغيير كند. شايد ما اشتباه مي‌كنيم و شما درست مي‌گوييد و مذاكره خوب است، اما صحبت‌هاي امام (ره) و مقام معظم رهبري چيز ديگري است. رهبر ما ولي فقيه ماست و ما در مقابل صحبت‌هاي ايشان حاضريم حتي كفن بپوشيم و خون خود را بريزيم.

پس از اين صحبت‌ها دانشجويان بعد از آن‌كه تكبير گفتند، شعار دادند: «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر انگليس»، «مرگ بر اسلام آمريكايي».

در ادامه‌ اين تجمع، جليلي‌نژاد، دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي اظهار داشت: انتظار ما از رييس‌جمهوري كه سفرهاي استاني مختلفي داشته و براي مردم احترام قائل است آن است كه شكايت و مخالفت ما را بشنود. يا خودشان يا نماينده‌شان تشريف آورده جواب سوالات ما را بدهند.

دانشجويان شعار دادند «الله اكبر»، «مرگ بر آمريكا»، «كودكان لبناني، شرمنده، شرمنده»، «آمريكاي جهانخوار، دشمن مسلمين است»، «مستضعفين جهان، شرمنده، شرمنده»، «كودكان عراقي، شرمنده، شرمنده» و…

در ادامه جليلي‌نژاد افزود: روزي مي‌گفتند كه ديوار بي‌اعتمادي كوتاه شده و در آن روز ما عليه سازش‌كاري شعار داديم. ولي امروز متاسفيم كه بحث مذاكره با آمريكا توسط دولت منتصب به تفكرات اسلامي مطرح مي‌شود؛ چراكه بر اين باوريم مهم‌ترين نقطه‌ي عطف پيروزي انقلاب اسلامي، ايستادن در مقابل آمريكا بوده است و اين صحبت همه‌ي تاريخ‌دانان منصف و غيرمنصف بوده. اما امروز دولت مي‌خواهد اين موضوع را زير پا بگذارد.

وي در ادامه ابراز عقيده كرد: تعجب كرديم كه مهم‌ترين صحبتي كه مقام معظم رهبري به عنوان تعيين كننده‌ي خط مشي انقلاب اسلامي بايد مي‌گفتند، از تريبون سخنگوي وزارت خارجه گفته شد. مگر اين موضوع را بايد وزارت خارجه تعيين بكند؟ سياست كلي نظام ما را بايد رهبري تعيين كرده و ايشان اعلام كنند.

در ادامه يكي از دانشجويان گفت: زماني كساني كه در راس حكومت بودند حرف از مذاكره با آمريكا مي‌زدند و شعارهايي مي‌دادند و بحث
مذاكره با آمريكا را مطرح مي‌كردند ولي امروز اين بحث را دولت اصولگرا عنوان مي‌كند و ما فكر نمي‌كرديم روزي برسد كه در دولت اصولگرايي نشريه بزنيم و بگوييم خداحافظ امام! امروز همه‌ي عكاسان خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها را سانسور كرده و گفتند كه عكس نگيريد. ولي ما دانشجويان مسلمان حتي اگر آنها اجازه ندهند كه حرفمان را به گوش مردم برسانيم، همين قدر براي ما كافي است كه حرفمان را مقام معظم رهبري و امام (ره) و شهدا مي‌شنوند.

وي ادامه داد: اين اولين باري نيست كه بحث مذاكره با آمريكا مطرح مي‌شود. سال 81 را يادمان نمي‌رود كه آن موقع دوستان كفن‌پوش شده و در صحنه حاضر شدند. ولي امروز ما به آنها راي داديم تا در مقابل انگليس و آمريكا بايستند، ولي متاسفانه مي‌گويند كه به دولت مصر تا آخر وقت اداري اجازه داده مي‌شود كه سفارت خود را در ايران باز كند. ما امروز آمده‌ايم كه با اين حضرات، امام (ره) و رهبرمان حرف بزنيم تا اگر رسانه‌ها هم اين صحبت‌ها را منعكس نكنند مطمئنيم كه صحبت‌هايمان به گوش مقام معظم رهبري، امام (ره) و شهدا خواهد رسيد.

در ادامه، اين فعال دانشجويي ابرازعقيده كرد: براي ما چپ و راست در شعار مهم نيست و عملكرد آنها براي ما مهم است و رايي كه به آنها داديم براي آن بود كه آنها در خط ناب امام خميني(ره) بودند. ولي امروز ظاهرا اوضاع طور ديگري شده است. ما از اين آقايان مي‌خواهيم موضع خود را مشخص كنند كه آيا حرف ما اشتباه است يا حرف اين آقايان درست است؟ امروز ما حرفمان را زديم و هرچه كه بعد از اين انجام دهند و به ما فشار بياورند مهم نيست.

بعد از اين سخن دانشجويان شعار دادند: «مسوول پاسخگو، بگو كه پاسخ‌ات كو».

اين فعال دانشجويي دانشگاه تهران ادامه داد:« حرفمان به امام (ره) آن است كه اماما! تو انقلاب را به دست ما سپردي و رفتي و من به خاطر اين مساله‌ي مذاكره با آمريكا امروز لباس سياه پوشيده‌ام؛ چراكه مذاكره با آمريكا خيلي مهم‌تر از بحث دانشگاه تهران و اميركبير است و بحث مذاكره با آمريكا بحث اصولي ماست.»

 بعد از اين صحبت،‌ دانشجويان شعار دادند «خميني شاهد باش ما اعتراض كرديم».

جليل‌نژاد در ادامه‌ي اين تجمع گفت: از ما پرسيدند براي چه در اين‌جا حاضر شده‌ايد؟ و ما گفتيم آمده‌ايم آرمان‌هايمان را فرياد بزنيم و آمده‌ايم فرياد بزنيم چرا بايد با آمريكا مذاكره كنيم؟ اما انگار صداي ما به انتهاي خيابان پاستور نرسيده و مثل اين‌كه بايد به صورت اداري، تنها با آنها برخورد كنيم. اما اين روال سيستم دانشجويي نيست.

وي ادامه داد: دوستان پرسيدند چرا نماينده‌اي از دولت نيامده؟ و ما گفتيم ما از طريق سيستم خودمان بايد خبر بدهيم و مي‌خواهيم با شيوه‌ي خودمان جلو برويم.

 بعد از اين صحبت‌ها دانشجويان با شعار «الله‌اكبر» قصد داشتند به داخل خيابان پاستور بروند كه ماموران حاضر در محل با آنها مقابله كرده و بين دانشجويان تجمع‌كننده و ماموران درگيري رخ‌داد. دانشجويان بعد از اين شرايط شعارهاي تندتري عليه دولت سردادند.

بعد از اين كشمكش‌ها كه حدود 15 دقيقه طول كشيد، سپس دانشجويان شعار دادند «دولت انقلابي، تاسف، تاسف»، «مرگ بر آمريكا» و بعد از اين به تجمع‌كنندگان گفتند كه نماينده‌اي از شما به دفتر نهاد رياست جمهوري برود كه بعد از آن جليلي‌نژاد و دهقاني عضو تشكل آرمان دانشگاه صنعتي اصفهان به سمت دفتر نهاد رياست جمهوري رفتند و قبل از بازگشت اين افراد، دانشجويان شعار مي‌دادند «بچه‌هاي سومالي، شرمنده، شرمنده»، «يا حضرت روح‌الله، شرمنده، شرمنده»، «مي‌جنگيم، مي‌جنگيم، سازش نمي‌پذيريم» و سرود «آمريكا آمريكا ننگ به نيرنگ تو» و «كجاييد اي شهيدان خدايي» را خواندند.بعد از اين سرود برخي از دانشجويان گريه كردند.

بعد از لحظاتي جليلي‌نژاد، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي بازگشت و گفت:هنگامي كه داخل دفتر رياست جمهوري شديم، بعد از دقايقي فردي آمد و گفت: فرمي را امضا كنيد. ما دليل امضاي آن را پرسيديم كه گفتند بعد از طي مراحل، اين فرم در بايگاني قرار مي‌گيرد و رسيدگي مي‌شود و ما گفتيم كه آيا مي‌خواهيد آن را در تاريخ ثبت كنيد؟ و جوابي نشنيديم و به نوعي آنها حاضر به پاسخگويي به ما نشدند.

در ادامه، اين فعال دانشجويي اظهار داشت: متاسفانه در همين زماني كه ما در حال اعتراض به مذاكره با آمريكا هستيم، عده‌اي مشغول جمع‌آوري امضا براي بحث تشكيل گروه دوستي و پارلماني ايران و آمريكا هستند.

بعد از اين صحبت‌ها دانشجويان شعار دادند «مرگ بر سازشگر»، «سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن» و ….

در ادامه جليل‌نژاد خاطرنشان كرد: نمايندگان مردمي كه اين بحث گروه دوستي را امضا كرده‌اند چه‌قدر نماينده‌ي مردم اين سرزمين‌اند؟ سرزميني كه احمدي‌نژاد در سفرهاي خود شعار مبارزه‌ي بي‌امان با آمريكا را داده است و اگر اول اين مبارزه، مذاكره با آمريكا باشد
عاقبت آن را خدا ختم به خير كند.

وي ادامه داد: ما اين‌جا آمده‌ايم تا صداي خود را به دولت و مجلس برسانيم. اما انگار نمايندگان مجلس خيلي سريع‌تر مطرح مي‌كنند و مي‌گويند چون دولت قصد مذاكره با آمريكا را دارد چرا ما نبايد كاري بكنيم؟

اين فعال دانشجويي افزود: امروز در جلوي دفتر رياست جمهوري حاضر شديم و كسي به حرف ما اعتنا نكرد و اين‌گونه با ما برخورد كردند.خميني شاهد باش ما اعتراض كرديم، رهبرا شاهد باش ما اعتراض كرديم.

وي اضافه كرد: آيا دشمني ما با آمريكا تغيير ماهيت داده است؟ اين وكيل‌الدوله‌ها نماينده‌ي مردم نيستند و بار قبل نيز كه قرار بود رييس كنگره‌ي آمريكا به ايران بيايد اعلام كردند كه رييس مجلس بايد به استقبال وي برود. از اين رو ما اعتقاد داريم حرف امروز مجلس به دليل حرف دولت است كه حاضر شد در شرم‌الشيخ بر سر ميز مذاكره با عراق برود و همه ديدند كه وزير خارجه‌ي ايران و آمريكا سر يك ميز نشستند ولي شرايط عراق درست نشد.

جليل‌نژاد ابراز عقيده كرد: به چه حقي مي‌گويند ما به پشتوانه‌ي راي مردم به خود حق مي‌دهيم كه با آمريكا مذاكره كنيم؟ به چه حقي خون شهدا و 28 سال مردمي كه در راه مبارزه با آمريكا جنگيدند را پايمال مي‌كنند؟ دولت محترم! برادران! به كجا مي‌رويد؟

دانشجويان شعار دادند «وزارت خارجه، خجالت، خجالت»، «رابطه‌ي گرگ و ميش محكوم است، محكوم است».

بعد از اين شعارها دانشجويان ايستادند و دست‌هاي خود را به يكديگر دادند و با كوبيدن پا شعار دادند «آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو»، «نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمريكا»، «دانشجو مي‌ميرد، ذلت نمي‌پذيرد».

دانشجوي ديگري در ادامه‌ي تجمع ابراز عقيده كرد:امروز دوستان ما از اصفهان، شيراز و شهرستان‌ها و دانشگاه‌هاي ديگر حاضر شدند تا حرف‌هاي خود را به گوش امام، مقام معظم رهبري، شهدا و مسوول سازشگر برسانند و خوشبختانه از سويي نيز انتخابات دوره‌ي جديد مجلس شوراي اسلامي نزديك است و اين بار ما تنها به شعارها راي نمي‌دهيم.

جليل‌نژاد بعد از اين صحبت‌ها اعلام كرد كه اگر دانشجويان خسته نيستند ما براي اعتراض به سمت ميدان بهارستان و جلوي مجلس شوراي اسلامي حركت مي‌كنيم.

 دانشجويان با دادن دست‌هايشان به يكديگر، دعاي وحدت را خواندند و شعار «خميني شاهد باش ما اعتراض كرديم» را سر دادند و بعد از آن به صورت گروهي به سمت مترو براي حركت به سوي مجلس شوراي اسلامي حركت كردند و در راه شعار مي‌دادند «رابطه با آمريكا يك خواب بي‌تعبير است»، «رجايي چنين بود، رييس‌جمهور محبوب»، «خوني كه در رگ ماست، هديه به رهبر ماست» و در حالي كه آنها به سمت مترو حركت مي‌كردند، نيروهاي انتظامي اين دانشجويان را تا درب مترو به صورت كامل اسكورت كردند.

دانشجويان بعد از آن‌كه از مقابل نهاد رياست جمهوري به سمت بهارستان حركت كردند، زماني را در مقابل درب متروي بهارستان توقف كرده و شعار «مرگ بر آمريكا، مرگ بر انگليس و مرگ بر سازشگر» را سر مي‌دادند. سپس قصد حركت به سمت درب مجلس شوراي اسلامي را داشتند كه نيروي انتظامي با آنها درگير شد ولي دانشجويان آنها را هل داده و به سمت درب با دادن شعار حركت كردند.

هنگامي كه دانشجويان به مقابل درب مجلس شوراي اسلامي رسيدند، زاكاني نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در حال خروج از اين مجلس بود كه دانشجويان به محض مشاهده‌ي وي پرسيدند كه موضع شما چيست و بايد پاسخ دهيد؟ و به آنهايي كه داخل هستند و حرف ما را نمي‌شنوند بگوييد كه حرف ما چه مي‌باشد. سپس فرياد زدند شما كه جزو سردمداران جنبش دانشجويي بوديد و شعار مي‌داديد، امروز چه اتفاقي افتاده است؟ 

بعد از اين صحبت‌ها زاكاني با حضور در بين دانشجويان گفت: موضع مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بحث مذاكره با آمريكا مشخص است و مقام معظم رهبري نيز امروز در ديداري مواضعشان را مشخص كردند و بحث نمايندگان نيز در رابطه با نامه‌ي گروه دوستي و پارلماني ايران و آمريكا مشخص است و آنهايي كه اين نامه را تنظيم كردند بحث‌شان رابطه با آمريكا نبوده است و تنها بحث اين نماينده‌ها درخصوص ارتباط مجلس شوراي اسلامي ايران با مجلس آمريكا بوده است كه دوستان ما با آنها مخالفت كرده و نامه را گرفته و پاره كردند.

وي ادامه داد: من از اين موضوع در همين حد اطلاع دارم و اساس مجلس شوراي اسلامي هفتم نيز مخالفت با آمريكا و زياده‌خواهي‌هايش بوده است.

دانشجويي پرسيد كه شما جزو فراكسيون اصولگرا و نماينده‌ي مردم هستيد، موضع شما در مقابل اين نامه چه بوده است؟ زاكاني پاسخ داد: من صحبت‌ها و موضعم مشخص بوده و آن را با خبرگزاري‌هاي مختلف مثل ايسنا مطرح كردم و در مورد اين‌كه چرا نمايندگان اين كار را كرده‌اند از خود آنها بپرسيد. اگر شما شعار مي‌دهيد، من عمل مي‌كنم و مواضعم مشخص است.

وي ادامه داد: 10 يا 12 نفر اين نامه را امضا كردند كه من نمي‌دانم امضاكنندگان آن چه كساني هستند. ولي به طور كلي بحث اين نامه در ارتباط با پارلمان آمريكا و گروهي بوده كه با سياست‌هاي جنگ‌طلبانه‌ي آمريكا مخالف هستند. ولي به اعتقاد من سگ زرد برادر شغال است و مجلس جديد آمريكا هم سياست‌هايش در مقابل ايران همچون قبل بوده است.

اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي افزود: موضع مجلس شوراي اسلامي موضع آن 12 نفر كه نامه را امضا كردند، نيست و از سويي در رابطه با مذاكره با آمريكا موضع مجلس نيز مشخص بوده و در رابطه با عراق به صحبت‌هاي امروز مقام معظم رهبري توجه كنيد. پس بحث مذاكره با آمريكا تنها به دليل شرايط عراق است كه آمريكا اين كشور را اشغال كرده و قرار است كه ما به آمريكا تفهيم كنيم كه عراق چه كشوري مي‌باشد.

جليل‌نژاد در ادامه گفت: پرسش ما از نماينده‌ها اين است كه بحث گروه دوستي پارلماني ايران و آمريكا براي چيست؟ اين‌كه ديگر بحث عراق نيست. پس براي چه آن را طرح كرده‌اند؟

زاكاني پاسخ داد: من اين موضوع را محكوم مي‌كنم و آن را فاقد استدلال كافي مي‌دانم.

جليل‌نژاد پرسيد كه ما بايد از چه كسي سوال خود را مبني بر آن كه چه كساني اين كار را كرده‌اند و دليل آن چه بوده بپرسيم؟ كه زاكاني گفت: من اسامي اين افراد را نمي‌دانم و از سويي نيز اساس كار امروز مجلس بر مبناي استيضاح وزير آموزش و پرورش بوده كه اين قضيه مجلس را درگير كرد و از سويي آبروي مجلس به اين 10 يا 12 نماينده نيست و مجلس هفتم با اين امر مخالف بوده و هيچ‌كدام از اعضاي فراكسيون اصولگرا نيز اين كار را نكرده‌اند.

يكي از دانشجويان از زاكاني پرسيد كه چرا چند روز گذشته باهنر به حدادعادل گفت كه بايد به استقبال رييس مجلس سناي آمريكا بروي؟ كه در اين خصوص زاكاني پاسخ داد: صحبت باهنر بر اين مبنا بوده كه در درون دولت آمريكا عناصري هستند كه با سياست جنگ‌طلبانه‌ي آمريكا مخالفند.

دانشجوي ديگري گفت كه شما تنها به اين فكر كنيد كه به آمريكا دهن‌كجي كنيد و اوضاع آن كشور را به هم بريزيد و كاري به آرمان‌هاي مردم نداريد.

در اين خصوص اين نماينده‌ي مجلس گفت: تغيير سياست سياستمداران آمريكا براي ايران بسيار مهم بوده و اين موضوع كه اين سياستمداران به خود مشغول شوند مساله‌ي بسيار مهمي است؛ چراكه در شرايط كنوني كنگره‌ي آمريكا برخورد با عراق را تصويب نمي‌كند و اگر شرايط به گونه‌ي ديگري بود و آنها بودجه داشتند اوضاع طور ديگري مي‌شد. از اين رو اگر ما بتوانيم در درون هيات حاكمه‌ي آمريكا شكاف و تناقض ايجاد كنيم اين موضوع ارزش فوق‌العاده بالايي دارد.

بعد از اين صحبت‌ها دانشجويان از زاكاني تشكر كردند و اعلام كردند ما منتظريم اسامي آن 15 نفر اعلام شود يا آنها براي پاسخگويي حاضر شوند.

در ادامه‌ي اين تجمع، جليل‌نژاد دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي تاكيد كرد: اين‌كه سوال ما مبني بر آن‌كه دليل ايجاد اين گروه دوستي و پارلماني ايران و آمريكا هم‌چنان باقي است.

در ادامه، دانشجوي ديگري اظهار داشت: سوال ما از مجلسي كه به نام اصولگرايي راي آورده است اين است كه چرا در قبال اين قضايا سكوت مي‌كنيد و ما براي اين دولت پرمدعا و مجلس پرمدعا متاسفيم.

بعد از اين سخنان دانشجويان شعار دادند «نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمريكا»، «مرگ بر آمريكا، مرگ بر انگليس»،

اين فعال دانشجويي ادامه داد: انتخابات مجلس هشتم نزديك است و ما منتظريم دوباره شعارهاي ضدآمريكايي و صحبت از مردم بدبخت به كنار آيد. همان‌طور كه چهار سال پيش آنها اين حرف‌ها را زدند، امروز مي‌خواهند گروه دوستي با آمريكا تشكيل دهند.

بعد از اين سخنان، دانشجويان شعار دادند «مذاكره با شيطان، خيانت است به قرآن»، «هيهات من الذله»، «مرگ بر سازشكار»،

در ادامه اعلمي نماينده‌ي مردم تبريز با حضور در بين تجمع‌كنندگان گفت: حساسيت شما نشان‌دهنده‌ي اين موضوع است كه دانشجويان و جوانان هم‌چنان در عرصه‌ي سياست هستند و من همواره گفته‌ام كه نقد اشكال ندارد اما اگر بخواهيد توهين و هتاكي كنيد با شأن شما دانشجويان مناسب نيست.

وي ادامه داد: من نه جزو امضاكنندگان و نه جزو سكوت‌كنندگان بوده‌ام و متاسفانه به دليل آن‌كه ما رسانه‌اي نداريم، روز گذشته كه راديو بي‌بي‌سي با من تماس گرفت مواضع خود را راجع به اين موضوع اعلام كردم. ولي به طور كلي 12 يا 15 نفر امضا كردند و حتي به من هم مراجعه شد و به آنها توصيه كردم كه اين كار را نكنيد و از همكاران خواستم كه اين افراد از نزديك بيايند تا آنها را توجيه كنيم؛ چراكه احتمال دارد انگيزه‌ي برخي