امنيت در عراق از طريق مذاكره با هيچ كشوري محقق نمي‌شود

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران:

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران در پايان بيانيه ضمن اعتقاد و ايمان به صداقت دولتمردان خاطرنشان كرده است: هرگونه اقدامي كه منجر به مذاكره شود را محكوم مي‌كنيم و به جد از آنها مي‌خواهيم تحت هيچ شرايطي مذاكره با آمريكا را نپذيرند.

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌‌هاي تهران با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: امنيت در عراق تا زماني كه آمريكا به دنبال قتل و غارت در منطقه است از طريق مذاكره با هيچ كشوري محقق نمي‌شود.

 

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، اين بيانيه با اشاره به اينكه شكست ايدئولوژي و فرهنگ ليبرال دموكراسي غرب به رهبري آمريكا در مقابل ايدئولوژي و فرهنگ غني اسلامي در عرصه‌هاي گوناگون از جمله لبنان، عراق و … باعث شده است كه امروز شاهد خرد شدن استخوان‌هاي آمريكا باشيم، تصريح كرد: ملت ايران نيازي به مذاكره با آمريكا ندارد، از بركت خصومت آمريكا با ملت ايران و جوانان مبتكر ايراني، امروز ما ايراني آباد، مستقل، پيشرفته و سربلند داريم، امروز نقش و جايگاه مثبت جمهوري اسلامي ايران در تحولات جهاني بر هيچ كس پوشيده نيست، آمريكا بايد خواب پريشان تك قطبي كردن جهان را به فراموشي بسپرد.

اين بيانيه يادآور شده است: امروز مذاكره با آمريكا هيچ معني ندارد، قتل، غارت و شكستن غرور ملي و ديني مردمان مظلوم در عراق و لبنان و افغانستان توسط نظاميان چكمه پوش وابسته به استكبار جهاني براي هيچ مسلماني قابل تحمل نيست و تنها راه بازگشت امنيت به اين كشورها به ويژه عراق، خروج متجاوزان است.

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران در پايان بيانيه ضمن اعتقاد و ايمان به صداقت دولتمردان خاطرنشان كرده است: هرگونه اقدامي كه منجر به مذاكره شود را محكوم مي‌كنيم و به جد از آنها مي‌خواهيم تحت هيچ شرايطي مذاكره با آمريكا را نپذيرند.