منطق، مباني درست و رويكرد اصلاحي از اركان اصلي نقد منصفانه است

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه :

مجموعه دانشجويي بايد در كنار آرمانگرايي و نقادي و رويكرد اعتراضي، منطق هم داشته باشد و نقدي را كه مطرح مي‌كند در شان دانشجو باشد. انتظاري كه از اظهارات دانشجو مي‌رود، مستدل و منطقي بودن آن است. اگر نقد منطقي باشد رويكرد اصلاحي هم خواهد شد.


يـك عـضـو جـنـبـش عـدالـتـخـواه دانـشـجـويـي گـفـت: « مساله نقد، پيوند نزديكي با مساله آزادي دارد. در شرايط فعلي، كشور مشكل آزادي ندارد و كسي مانع طرح نقد نمي‌شود. اما گاهي نقدها در چارچوب منطقي قرار نمي‌گيرند. كلمه نقد، حركت روبه اصلاح، اعتراض به وضع موجود با استدلال و منطق است.»
مرتضي فيروز‌آبادي‌ ابراز عقيده كرد: « در شرايط فعلي اين فضا در ادبيات و گفتمان دانشجويي وجود ندارد. به نقدهاي مطرح از طرف دانشجويان اين نقد وارد است كه حركت اصلاحي ندارد و روبه جلو نيست؛ منطق قوي ندارد و گاهي فاقد مباني و متاثر از فضاي سياسي و حزبي است.»
وي تصريح كرد: « منطق، مباني درست و رويكرد اصلاحي از اركان اصلي نقد منصفانه است. رويكرد اصلاحي بيشتر انگيزشي است يعني جرياني كه نقاد است بايد انگيزه اصلاح داشته باشد نه انگيزه تخريب.»
اين فعال دانشجويي با ابراز تاسف از اينكه عده‌اي به نام فضاي دانشجويي مساله نقد را با تخريب اشتباه مي‌گيرند، افزود: «برخي متاثر از فضاي سياسي احزاب و رسانه‌هايي كه غرض‌هاي مشخص دارند، نقد دانشجو به وضع موجود را تخريب تلقي مي‌كنند، اهانت به مقدسات و آتش زدن عكس رييس‌جمهوري، اعتراض نقادانه و صحيح نيست. هر چقدر جريان معترض حق داشته باشد، اين‌گونه ادبيات گفتماني پذيرفته و پسنديده نيست.»
وي تاكيد كرد: «
فيروزآبادي اظهار داشت: « فضاي فعلي دانشجويي بيشتر از اينكه خلأ نقد كردن داشته باشد، خلأ نقد منطقي كردن دارد. مداراي سياسي بايد بين تشكل‌هاي سياسي صورت گيرد. يعني جريانات متفاوت در دانشگاه‌ها با وجود اختلاف نظرها، تعامل صحيحي باهم داشته باشند. داشتن تعامل سازنده بين تشكل‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌ها يك امر ضروري است.»
اين عضو جنبش عدالتخواه دانشجويي خاطرنشان كرد: « مشكل از دانشگاه و محيط نيست، بيشتر از تشكل‌هاي دانشجويي است. وجود جنبش عدالتخواه اثبات اين است كه مي‌شود معترض و آرمان‌گرا بود و چارچوب‌ها و خط قرمزها را نيز حفظ كرد. مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه برخي در اينكه تشكل بايد آرمان‌گرا باشد، شك مي‌كنند. تشكل‌ها بايد داراي استقلال از جريان سياسي، روحيه نقادي از مجموعه دولت و حكومت، آرمانگرا باشند.»
اين فعال دانشجويي در پايان گفت: « تلقي درستي از آرمان‌گرايي وجود ندارد. آرمان‌گرايي نديدن واقعيت‌ها و خيال‌پردازي نيست. مجموعه دانشجويي بايد به معناي ديدن افقهاي شدني و مطالبه آنها از مسوولان، آرمان‌گرا باشد.»
منبع : ایسنا