يادمان با فاتح خورشيد

به مناسبت روز ملي مقاومت برگزار مي شود

اين مراسم كه در تاريخ سه شنبه اول خردادماه از ساعت 19:30 در فرهنگسراي اشراق برگزار خواهد شد و حاج محمد نوراني و نماينده اي از دفتر حزب ا… لبنان به خاطره گويي پرداخته و…

به مناسبت بيست و پنجمين سالگشت فتح خرمشهر و تجليل از مقاومت حزب الله لبنان در مصاف با اسرائيل غاصب يادمان با فاتح خورشيد برگزار مي گردد.

به گزارش روابط عمومي ستاد برگزاري يادمان اين مراسم كه در تاريخ سه شنبه اول خردادماه از ساعت 19:30 در فرهنگسراي اشراق برگزار خواهد شد و حاج محمد نوراني از مدافعان خرمشهر در سال 59 و ياران شهيد سيد محمد جهان آزا و نماينده اي از دفتر حزب ا… لبنان به خاطره گويي پرداخته و سردار دكتر رضا يزدي نيز به تشريح عمليات فتح خرمشهر (بيت المقدس) خواهد پرداخت.

در خلال اين يادمان برش هايي از اثر مستند شهري در آسمان ، اثر شهيد آويني و تصاويري از صحنه هاي نبرد حزب الله محصول شبكه المنار نيز پخش خواهد شد و در ضمن پرده خواني تا آخرين قطره نيز اجرا مي گردد.