اينترنت مي‌تواند فضاي رسانه‌اي جديدي براي فرزندان انقلاب باشد

نشست عدالتخواهي و اينترنت :‌

 تفاوت عمده‌اي بين عرصه ديجيتال و رسانه‌هاي نوشتاري و تاثيرگذاري آن وجود دارد و مشكل عمده در فضاي رسانه‌اي كمبود مسائل تئوريك و بحث‌هاي جامعه شناختي است .


 

ابزار و امكانات به هيچ عنوان سبب برقراري عدالت در جامعه نمي‌شود و عدالت مستقل از شرايط و ابزارهاي عدالت است در حاليكه عدالت نيازمند شرايط درست انساني است نه امكانات… بنابراين اين خوش‌بيني و اميد براي تحقق عدالت يك توهم است و همانند رسانه‌هاي ديگر مثل راديو و تلويزيون كه بعد از پيدايش آن فكر مي‌كرديم در تحقق عدالت تأثير به‌سزايي خواهد داشت ولي حالا مي‌بينيم تأثيري چنداني نداشته است

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نشست خبري «ظرفیت های فضای مجازی در تحقق عدالت» در نخستين نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال فارس گفت: ابزار و امكانات به هيچ عنوان سبب برقراري عدالت در جامعه نمي‌شود و عدالت مستقل از شرايط و ابزارهاي عدالت است در حاليكه عدالت نيازمند شرايط درست انساني است نه امكانات.   
 
حسين كچوئيان عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي و استاد دانشگاه تهران در نشست خبري نخستين نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال در غرفه خبرگزاري فارس در مورد تأثير رسانه‌ و اينترنت در تحقق عدالت در جامعه گفت: واقعيت اين است كه خوش‌بيني‌ها و اميدهايي بعد از پيدايش رسانه‌هاي ديجيتالي بوجود آمده است و آن اينكه رسانه‌هاي ديجيتال امكان ظهور دموكراسي مستقيم را فراهم مي كند يعني شهروندان مي‌توانند در مسائل روز جامعه دخالت داشته باشند و فضاي مجازي اين امكان را براي همه مردم كره زمين مهيا كرده است اما با توجه به اينكه توزيع و گسترش شبكه‌هاي اينترنتي و استفاده كاربران براي همه افراد ميسر نيست و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن در دست ديگران است و به راحتي قابل كنترل است. بنابراين اين خوش‌بيني و اميد براي تحقق عدالت يك توهم است و همانند رسانه‌هاي ديگر مثل راديو و تلويزيون كه بعد از پيدايش آن فكر مي‌كرديم در تحقق عدالت تأثير به‌سزايي خواهد داشت ولي حالا مي‌بينيم تأثيري چنداني نداشته است.

عضو شوراي سياسي انقلاب فرهنگي همچنين اضافه كرد: چون حجم مطالب اينترنت زياد شده بنابراين ارزش كلام به كلمه تقليل يافته است ولي در دوره‌هاي پيشين اگر چه كتابهاي كمي بود ولي با محتوا و عميق بودندو تعدد و فراواني مطالب و كلمات در اينترنت باعث شده‌ است رسانه‌ها به محتواي كلام توجه چنداني نداشته باشند.

كچوئيان در پايان افزود: ابزار و امكانات به هيچ عنوان سبب برقراري عدالت در جامعه نمي‌شود و عدالت مستقل از شرايط و ابزارهاي عدالت است در حاليكه عدالت نيازمند شرايط درست انساني است نه امكانات.

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: رسانه‌هاي ديجيتالي در بيشتر موارد بي‌هويت است و نمي‌توان به آن استناد و اتكا كرد.

در ادامه  اين نشست سردبير دوره چهارم گفت : اينترنت مي‌تواند فضاي رسانه‌اي جديدي براي فرزندان ايران و انقلاب باشد.

"وحيد جليلي" افزود : تفاوت عمده‌اي بين عرصه ديجيتال و رسانه‌هاي نوشتاري و تاثيرگذاري آن وجود دارد و مشكل عمده در فضاي رسانه‌اي كمبود مسائل تئوريك و بحث‌هاي جامعه شناختي است .

وي گفت: فضاي رسانه‌اي ما به شدت تحت تاثير عامل سياست قرار دارد و سطح سواد رسانه‌اي نيز به همين دليل به شدت پايين است.

وي مشكل عمده ايران در سواد رسانه‌اي را فساد آن دانست و افزود: به هر ميزان كه فساد رسانه‌اي كم شود در جهت عدالت گام برداشته ايم.

منبع : ايرنا و فارس