بررسی میزان پیشرفت اهداف سند چشم انداز 20 ساله در قم

توسط بسیج مدرسه معصومیه قم برگزار می شود

در این جلسه که روز پنج شنبه 3/3/1386 ساعت 8 صبح در سالن همایش های مدرسه علمیه معصومیه برگزار می شود جناب آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنرانی پرداخته و سپس به سئوالات مخاطبین پاسخ خواهد گفت.

نشست بیست و یکم از سلسله نشست های تحلیلی سیاسی بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم به بررسی میزان پیشرفت اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور اختصاص یافته است. در این جلسه که روز پنج شنبه 3/3/1386 ساعت 8 صبح در سالن همایش های مدرسه علمیه معصومیه برگزار می شود جناب آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنرانی پرداخته و سپس به سئوالات مخاطبین پاسخ خواهد گفت. یادآور می شود سند چشم انداز 20 ساله کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و در سال 1384 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.