رفتن به بالا

سكولاريسم در سيما ريشه‌اي كهن دارد

 البته هنوز هم رگه‌هايي از اين انديشه در تلويزيون وجود دارد و برخي از برنامه‌هاي ديني با زبان سكولاريسم ارايه مي‌شود كه اين مطلب به دليل نا آشنايي برنامه‌سازان با روش‌ها و چگونگي عملكرد است…

به بهانه برگزاري همايش رسانه ملي و سكولاريسم خبرگزاری رسا با حجت‌الاسلام هادي صادقي، دبير اين همايش و رئیس مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما گفتگویی انجام داده است که به صورت ذیل است.

رسا: ايا جريان سكولاريسم در تلوزيون ايران امري برنامه‌ريزي شده است يا سليقه شخصي افراد در آن دخالت دارد ؟

حجت‌الاسلام صادقي: از ابتداي پيدايش تلويزيون انديشه‌هاي سكولاريسمي در اين رسانه به وجود آمد، ولي پس از انقلاب اسلامي تلويزيون هم مانند ديگر نهادها به تغيير روش و هويت پرداخت و يك جريان صعودي معنوي را در پيش گرفت. البته هنوز هم رگه‌هايي از اين انديشه در تلويزيون وجود دارد و برخي از برنامه‌هاي ديني با زبان سكولاريسم ارايه مي‌شود كه اين مطلب به دليل نا آشنايي برنامه‌سازان با روش‌ها و چگونگي عملكرد است، چرا كه الگوي چنداني براي فعاليت‌هاي ديني در اين زمينه وجود ندارد و اصحاب رسانه در حال آزمون و خطا هستندو به هر حال بايد گفت تلويزيون ايران در ميان همه رسانه‌هاي جهان ديني‌ترين و پاك‌ترين رسانه است و از سوي ديگر اين رسانه در حال رشد و حركت به سوي اخلاق، دين و معنويت است.

رسا: چه راهكارهايي براي مبارزه فكري و اجرايي با جريان سكولاريسم در تلويزيون وجود دارد؟

حجت‌الاسلام صادقي: در مرحله نخست بايد با انجام فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي شيوه‌هاي بياني و راه‌هاي نفوذ سكولاريسم به رسانه ملي شناسايي و تبديل به يك باور عمومي در سطح اين رسانه شود، پس از آن بايد با جايگزين كردن راه‌هاي مشابه، جلوي اين جريان در تلويزيون بسته شود. البته اين حركت نياز به مطالعه‌هاي گسترده دارد.

رسا: انديشه‌هاي تربيتي و رسانه‌اي اسلام تا چه ميزان مورد توجه دست‌اندركاران رسانه تلويزيون است و چه راهكاري براي عملي كردن آن وجود دارد؟

حجت‌الاسلام صادقي: دست‌اندركاران رسانه‌ به صورت جدي براي تأمين محتواي برنامه‌‌هاي ديني انديشه‌‌هاي اسلامي را مدنظر قرار دارند و در اين راستا مركزي را به نام مركز پژوهش‌هاي ديني صدا و سيما تأسيس كرده‌اند تا خوراك ديني رسانه را تأمين كند. اين مركز هر سال نزديك به هفتاد كتاب ديني توليد و در سراسر رسانه پخش مي‌كند. انتشار هشت ماه‌نامه از ديگر فعاليت‌هاي اين مركز است. بنابراين رسانه ملي در تأمين محتوا مشكل چنداني ندارد، ولي در به دست آوردن قالب‌هاي متناسب با رسانه‌هاي ديني با مشكلات جدي رو به روست.