اعضاي هيات رئيسه جديد مجلس چهارشنبه آينده انتخاب مي‌شوند

آیا شایسته ترین ها به عنوان هئیت رئیسه انتخاب می شوند؟

متأسفانه یکی از عوامل اصلی ضعف مجلس در اجرای وظایف قانونی و نظارتی شان  وجود هئیت رئیسه جناحی و ناکارآمد است که امید است در انتخابات اخیر کلا" تغییر نماید و شایسته ترین ها انتخاب شوند

 انتخابات هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، چهارشنبه نهم خرداد برگزار مي‌شود.

در جلسات علني هفته آينده مجلس شوراي اسلامي، همچنين گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات درباره طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها، گزارش كميسيون كشاورزي درباره لايحه الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه‌هاي مهاجر وحشي، گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد طرح قانون نحوه مجازات اشخاص كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند، گزارش كميسيون صنايع و معادن درباره طرح حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و گزارش شور دوم كميسيون اجتماعي در مورد لايحه اصلاح تبصره (3)‌الحاق ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بررسي خواهد شد.
بررسي طرح استفساريه بند (1) تبصره (2) قانون تشكيل سازمان حسابرسي، لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و سرمايه بين دولت ايران و دولت جمهوري زيمبابوه و لايحه موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان از جمله ديگر طرحها و لوايحي است كه در دستور كار هفته آينده مجلس قرار دارد.
گزارش شور دوم كميسيون عمران در مورد لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي، گزارش كميسيون عمران در مورد لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي در زمينه حمل و نقل دريايي، گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته و تروريسم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان و گزارش شور اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد طرح اصلاح قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1372 بررسي خواهد شد.
در جلسه هفته آينده مجلس همچنين گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك فدرال اتيوپي و اصلاحيه آن، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان در مورد كمك و همكاري دو جانبه در مسائل گمركي، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي و گزارش شور اول كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات بررسي مي شود.
گزارش شور دوم كميسيون اجتماعي درمورد لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي انتظامي و نظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، گزارش شور اول كميسيون آموزش و تحقيقات در مورد لايحه مقررات مالي و معاملاتي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش، فحشا و هرزه‌انگاري كودكان، گزارش كميسيون قضايي و حقوقي درمورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات و گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان و دولت جمهوري مونته‌نگر و در مورد كمك و همكاري دو جانبه در مسائل گمركي نيز در دستور كار مجلس در هفته آينده است.

منبع: خبرگزاری فارس