محاكمه مجدد شهرام جزايري از فردا آغاز مي‌شود

گویی پرونده رسیدگی به این پرونده تمامی ندارد

با تكميل تحقيقات وزرات اطلاعات درباره پرونده شهرام جزايري،اين پرونده براي رسيدگي قضايي در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌گيرد…

 پس از آن كه شهرام جزايري عرب متهم فراري، نيمه دوم اسفندماه 85 توسط نيروهاي امنيتي در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس دستگير و به ايران بازگردانده شد، از همان زمان تاكنون با دستور بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در زندان اوين براي انجام تحقيقات و تكميل پرونده در اختيار وزارت اطلاعات بوده است.
اگر چه پيش از اين اعلام شده بود كه پرونده جزايري 15 ارديبهشت از سوي وزارت اطلاعات به دستگاه قضايي تحويل مي شود اما بنا به گفته عليرضا جمشيدي،سخنگوي قوه قضائيه، به درخواست وزارت اطلاعات و در راستاي تحقيقات جامع ،از سوي قوه قضائيه مهلت 20 روزه‌اي براي اتمام بررسي‌ها و تحقيقات به اين وزارتخانه داده شد.
بر اين اساس مهلت مذكور فردا شنبه، پنجم خردادماه به اتمام مي‌رسد و شهرام جزايري عرب در 6 سال اخير براي بار سوم محاكمه مي‌شود.
طبق آخرين اخبار تائيد شده، سوء تفاهم قوه قضائيه و وزارت اطلاعات درخصوص نحوه برخورد با دو قاضي پرونده شهرام جزايري و رييس سابق مجتمع قضايي امور اقتصادي كه وزارت اطلاعات، تكميل تحقيقات را به تعليق اين قضات موكول كرده بود، برطرف شده و قرار است پيش از ظهر فردا شنبه جزايري از بند مربوط به وزارت اطلاعات به بند عمومي زندان اوين منتقل و پرونده او براي رسيدگي قضايي به «محسن قاضي» ،رئيس شعبه 5 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تحويل شود.
دو مأموري كه در نگهداري و اعزام شهرام جزايري تقصير و مسامحه داشته‌اند، در اسفندماه سال گذشته از سوي رئيس شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت تفهيم اتهام شده و تحت قرار بازداشت موقت در زندان به سر مي‌برند.
قرار است از فردا «محسن قاضي» تحقيقات و دلايل جمع آوري شده درخصوص فرار شهرام جزايري و اتهامات قضات و ماموران مرتبط با اين پرونده را بررسي كند و در صورت محرز بودن قصور و تقصيرهايي از سوي هركدام از مرتبطين با اين پرونده، براي آنان كيفرخواست صادر كرده و براي رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع كند.
احتمال مي‌رود كه بازپرس دادسراي كاركنان دولت به استناد اسناد و مدارك موجود در تحقيقات وزارت اطلاعات براي سه قاضي پرونده شهرام جزايري تقاضاي تعليق كند.

منبع: خبرگزاری فارس