شما که نقشي در روي کار آمدن اين دولت نداشته‌ايد، چطور امروز طرفدار پرو پا قرص اين دولت شده‌ايد؟

سخنان دکتر افروغ در آستانه انتخابات هیئت رئیسه

متأسفانه‌ شاهديم که به محض آمدن يک دولت اصولگرا بر سر کار، تمام آن حرارت و شورهاي تحقق اصولگرايي در قالب تعامل با دولت رنگ باخت و يک تعامل‌گرايي يک‌سويه شکل گرفت و درنهايت اين ذهنيت ايجاد شد که آنچه از اين سخن که «مجلس در رأس امور است»، مطلوب امام بود، تحقق پيدا نکرد و راه به سمت مسيري است که به عينه شاهديم که اين دولت است که در رأس امور است، نه مجلس.


دکتر عماد افروغ، نماينده تهران، که در آستانه سال چهارم مجلس هفتم با بيان اين‌که مجلس در دو سال اول کار خود، راه فراز و در سال سوم راه فرود را پيش گرفته، اظهار داشت: زماني که مجلس هفتم و ششم را با هم مقايسه مي‌کنيم ، يه يک داوري مي‌رسيم. وي افزود: رفتار برخي نمايندگان در مجلس ششم به هيچ وجه قابل قبول نبود که از آن جمله مي‌توان به تحصن آنان اشاره کرد. افروغ با بيان اين‌که نگاه سکولاريستي بر مجلس ششم حاکم بود، ادامه داد: اين نشان از آن داشت که نمايندگان آن دوره نه ليبراليسم را خوب درک کردند و نه هويت تاريخي و فرهنگي اين زاد و بوم را به خوبي شناختند. رئيس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم گفت: اگر قرار است مجلس هفتم با اصولگرايي مورد ارزيابي قرار گيرد، بايد گفت: اين مجلس در مدت سه سال کار خود، فراز و فرودهايي داشت که دو سال اول، سال‌هاي فراز و سال سوم، همراه با عدول مجلس از مباني اصولگرايي بود. وي يادآور شد: پس از شکل‌گيري دولت نهم‌، متأسفانه‌ شاهديم که به محض آمدن يک دولت اصولگرا بر سر کار، تمام آن حرارت و شورهاي تحقق اصولگرايي در قالب تعامل با دولت رنگ باخت و يک تعامل‌گرايي يک‌سويه شکل گرفت و درنهايت اين ذهنيت ايجاد شد که آنچه از اين سخن که «مجلس در رأس امور است»، مطلوب امام بود، تحقق پيدا نکرد و راه به سمت مسيري است که به عينه شاهديم که اين دولت است که در رأس امور است، نه مجلس. اين عضو ارشد فراکسيون اصولگرايان مستقل تاکيد‌ کرد: البته همواره اين دولت بوده است که در رأس امور بود، اما مجلس هفتم به اين ذهنيت دامن مي‌زند و اين در رأس امور بودن دولت را تقويت مي‌کند تا جايي که اگر کسي انتقادي داشته باشد، به انحاي مختلف متهم مي‌شود. وي ادامه داد: آنها که در تشکيل دولت نهم نقش آفريني کردند و امروز نيز اصولگرايي را همچنان دنبال مي‌کنند، متهم به سهم‌خواهي مي‌شوند و تعابيري چون طلحه و زبير به آنان اطلاق مي‌شود و غافل از اين‌که اين انگ‌ها طرف مقابلي هم دارد و آن «علي» است. «علي» اين معادله کدام است؟ فکر نمي کنيد خلط جايگاه رئيس‌جمهور‌ با رهبري خطايي نابخشودني باشد؟ ضمن اينکه اين شبيه‌سازي‌ها علاوه بر آنک‌ه ما را از نگاه‌هاي حقيقي باز مي‌دارد، معلوم نيست در راستاي چه اهدافي صورت مي‌گيرد. نماينده تهران اظهارداشت: سؤال اينجاست که شما که نقشي در روي کار آمدن اين دولت نداشته‌ايد، چطور امروز طرفدار پرو پا قرص اين دولت شده‌ايد؟ آيا در اين تحولات سهم‌ها و اعتباراتي گشوده شد؟ حساب‌هايي باز شد و يا موهبت‌هايي واصل شده است؟ افروغ يادآور شد: البته آنها که اصولگرايي برايشان يک هدف و نه يک ابزار است، متهم به بي توجهي به مصلحت مي‌شوند و آنها که به سهم‌هاي زايدالوصفي رسيدند و از تنعم‌هاي خارق‌العاده نصيب بردند، وانمود مي‌کنند که اهل مصلحت هستند و مصلحت خواهي خود را نيز در قالب حمايت از دولت نشان مي‌دهند. اينان همان‌ها هستند که مصلحت‌شخصي را به مصلحت نظام گره زده و به نام و ناني رسيدند. رئيس کميسيون فرهنگي مجلس تاکيد کرد: امروز در مجلس هفتم پيوندي ميان مصلحت و منفعت حاکم شده است. از آن سو آنان که سخت خواهان اصولگرايي هستند، متهم به پرهيز از مصلحت مي‌شوند. در حالي که آنان، حقيقت گراياني هستند که به مسائل کلان نظام توجه دارند و بسياري از نقدهاي خود را براساس همين مصلحت‌گرايي واقعي مطرح نکرده‌اند. وي با بيان اين‌که مجلس هفتم با آن‌که به خاطر گفتماني که براي خود برگزيد، به انديشه امام بسيار نزديک بود و مخاطب آن توده مردم بودند، در سال سوم خود از مباني اصولگرايي فاصله گرفت، تصريح کرد: سال سوم کاري مجلس هفتم را نمي توان جزو کارنامه مثبت مجلس قلمداد کرد. افروغ با تاکيد بر اين‌که مجلس هفتم کماکان از نگاه فرهنگي محروم است، خاطرنشان کرد: ما شاهد نگاه سياست زده و اقتصاد زده مجلس هستيم به طوريکه اين سياست و اقتصاد است که به فرهنگ خط و ربط مي‌دهد. توقع داشتيم مجلس راه را هموار کند و اين فرهنگ باشد که به سياست و اقتصاد خط دهد اما هنوز که هنوز است اين رهايي حاصل نشده و نوع نگاه مجلس فرهنگي نيست واتفاقي است که سال‌هاست رخ داده است. توقع داشتيم مجلس با اين فضاي سود گرايانه و اقتدارگرايانه، مقابله کند که اين تقابل صورت نگرفته است. نماينده تهران در ادامه سخنان خود به تعامل دولت با مجلس نيز اشاره کرد و با بيان اينکه دولت به دنبال همسو کردن مطلق مجلس با خود است، با عذرخواهي از مردم، در بيان اين واقعيت، اظهار داشت: دولت به دنبال يکدست کردن مجلس است، به طوري که مجلس کاملا همسو با خود و مجري منويات آن باشد و اين حاصل اقدامات تعدادي از نمايندگاني است که در اصولگرايي آنان شک دارم، اين تعداد نمايندگان فضاي داخلي مجلس هفتم را به اين سمت سوق داده‌اند که نفع دولت بر هر نظري مقدم باشد. وي با بيان اينکه بايد مراقب بود تا فضا براي کساني که هيچ گونه حقوق شهروندي را بر نمي‌تابند فراهم نشود، يادآور شد: معتقدم نمي‌شود با اجبار و سلب آزادي، مردم را به سوي صلاح سوق داد. افروغ تصريح کرد: در بهترين حالت اگر بگوييم دولت قصد خدمت دارد، بايد گفت: زماني که به آزادي مردم که از نيازهاي اساسي آنان است توجه نشود، به آنان خدمت نشده است، مردم منافعي در آزادي دارند و بايد آنان را با آگاهي بخشي به سمت نيازهايشان سوق داد. بنابراين اين يکدستي به هيچ وجه قابل قبول نيست و با ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب ارتباط ندارد. ما به دنبال حاکميت گفتمان انقلاب اسلا