باید پیش شرطهایی برای مذاکره تعیین شود

عضو شورای راهبردی سیاست خارجی :

طرف ايراني هنوز فرصت دارد كه شرط مذاكره را تغيير دستور كار مذاكره، منوط كردن آن به آينده عراق و نيز مشروط دانستن آن به عدم مانور نظامي در خليج فارس پيش و در طول مذاكره اعلام كند.

امير دريابان علي شمخاني  گفت: پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشيب‌ها، مذاكره‌اي كه قرار بود پيش از تشكيل دولت مالكي شكل بگيرد، به تعبير مقام معظم رهبري به دليل بد ادايي طرف آمريكايي، قرار است 7 خرداد در بغداد در سطح سفير آغاز شود و نقطه محركه انجام اين مذاكره محدود، در شرم‌الشيخ استارت خورد.

وي در تشريح دو سوي مذاكره اظهار داشت: از دو طرف‌ مذاكره‌كننده، يكي نگاه به آينده دارد و مي‌خواهد با چشم‌پوشي از گذشته، ‌اشغال و انهدام عراق در دستور اين مذاكره، تكاليف اشغالگران را در سرزمين مجاور خويش گوشزد كند، اما طرف ديگر، بر مبناي بعضي شواهد، احتمالا در فضاي گذشته سير مي‌كند و به خيال خود، پرونده اتهامي را فراهم كرده و در كنار آن، چگونگي تعامل دو كشور را در حيطه تأمين امنيت عراق دنبال مي‌كند.

شمخاني گفت: چنانچه طرف آمريكايي بخواهد بر مبناي اقدامات رسانه‌اي خويش، توجيه ناكامي ناشي از قصد شناخت نسبت به محيط منطقه را با متهم‌سازي دنبال كند، به طور قطع، انجام اين مذاكره به نتيجه نخواهد رسيد، در حالي كه دستور كار طرف ايراني با نگاه به آينده است و اين اهميت امنيت عراق و نه مسائل جنبي ديگر را براي طرف ايراني مشخص مي‌سازد.

عضو منصوب رهبر انقلاب در شوراي راهبردي سياست خارجي ادامه داد: از سوي ديگر، با چنين تمهيداتي، ورود تحريك‌آميز ناوگان 13ـ9 شناوري نيروي متجاوز آمريكايي به خليج فارس به منظور مانور هفده هزار نفري، اعلام برخي از اخبار مبني بر دستگيري شبكه ورود سلاح از ايران به عراق، كوبيدن بر طبل تشديد تحريم ايران توسط آمريكا، تحت فشار قرار دادن البرادعي براي بازپس‌گيري كلمات متناسب با استاندارد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، گذاشتن سمينار رويارويي با تهديد ايران، راه پيش رفتن و عدم روشن‌سازي تكليف عناصر دستگيرشده ايراني در صحنه عراق، حاكي از بد ادايي ديگري است كه نشان مي‌دهد ايالات متحده آمريكا نه از خصلت ايراني‌ها آگاه است و نه از بازي «اقدام به موقع» بهره‌اي برده است.

دريابان شمخاني گفت: با توجه به اين دو نكته، طرف ايراني هنوز فرصت دارد كه شرط مذاكره را تغيير دستور كار مذاكره، منوط كردن آن به آينده عراق و نيز مشروط دانستن آن به عدم مانور نظامي در خليج فارس پيش و در طول مذاكره اعلام كند. هرچند مي‌توان گفت كه محل استقرار ناوهاي آمريكايي، بايد به موضع زمان پذيرش مذاكره برگردد.
وي در پايان تأكيد كرد: مذاكره با ديپلماسي قايق‌هاي توپ‌دار در خليج فارس، قابل آزمون نيست و اين درسي است كه آمريكايي‌ها بايد آن را فرا بگيرند.